ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΒιοτεχνολογία στη Ρουμανία που στοχεύει στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία.

Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων τους είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας, και Γενετικής, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τις εφαρμογές στην υγεία, και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς και  βιομηχανίες.

 

Οι απόφοιτοι  βιοχημικοί-βιοτεχνολόγοι μπορούν ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις Ιδιωτικών  και δημόσιων φορείων, σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες -παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σε φορείς παραγωγής και συντήρησης τροφίμων, σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε φορείς που διεξάγουν βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων του περιβάλλοντος και στην εκπαίδευση.

Βιοτεχνολογία στη Ρουμανία, με δυνατότητα να αποκτήσετε επαρκείς θεωρητικές βάσεις και πρακτική εμπειρία σε προηγμένες τεχνολογίες μιας σειράς επιστημονικών πεδίων της επιστήμης της Βιολογίας όπως η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική, η Κυτταρική και η Αναπτυξιακή Βιολογία, η Εξελικτική Βιολογία, η Οικολογία, η Θαλάσσια Βιολογία, η Εφαρμοσμένη Βιολογία και η Βιο- και Νανο-τεχνολογία.

Μέσω  και των μεταπτυχιακών σπουδών, παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα συμμετοχής σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Ε.Ε.  και την Αμερική.

Τα προγράμματα Βιοτεχνολογίας  στη Ρουμανία προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

Στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας λειτουργούν τμήματα Βιοτεχνολογίας  με  προγράμματα Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα, Γερμανόφωνα, Ουγγαρόφωνα και φυσικά Ρουμανόφωνα.

Οι σπουδές Βιοτεχνολογίας  στη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

 

Τα τμήματα Βιοτεχνολογίας  στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών , διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Υποτροφίες για σπουδές , τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master’s- PhD), αποτελούν ένα ακόμη πλεονέκτημα και πόλο έλξης για σπουδαστές από όλη την Ευρώπη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ- ΚΟΣΤΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Τα δίδακτρα Βιοτεχνολογίας στη Ρουμανία, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών  επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας.

Οι σπουδές Βιοτεχνολογίας στη Ρουμανία υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό υποτροφιών και κατά την εισαγωγή αλλά και με ευκαιρίες υποτροφιών κατά την εξέλιξη των σπουδών, ειδικά για σπουδαστές από χώρες μέλη της Ε.Ε.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές Βιοτεχνολογίας  στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση) οι απόφοιτοι εγγράφονται στις επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια και παράλληλα απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Τα Πανεπιστήμια Βιοτεχνολογίας  της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Βιοτεχνολογίας της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια Βιοτεχνολογίας της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

 

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστημιακά τμήματα Βιοτεχνολογίας που ευρίσκονται στις πόλεις:

 • Πανεπιστήμιο Άλμπα Γιούλια – University of Alba Ιulia
 • Πανεπιστήμιο Aράντ – University of Arad
 • Πανεπιστήμιο Μπακού – University of Bacau
 • Πανεπιστήμιο Μπάγια Μάρε – University of Baia Mare
 • Πανεπιστήμιο Μπρασόβ – University of Brasov
 • Πανεπιστήμιο Βουκουρέστι – University of Bucuresti
 • Πανεπιστήμιο Κλουζ Ναπόκα – University of Cluj-Napoca
 • Πανεπιστήμιο Κραϊόβα – University of Craiova
 • Πανεπιστήμιο Κωνστάντσα – University of Constanta
 • Πανεπιστήμιο Ντέβα – University of Deva(Traian)
 • Πανεπιστήμιο Γαλάτσι – University of Galati
 • Πανεπιστήμιο Ιάσιο – University of Iasi
 • Πανεπιστήμιο Λουκόι – University of Lugoj
 • Πανεπιστήμιο Ρεσίτα – University of Resita
 • Πανεπιστήμιο Οραντέα – University Of Oradea
 • Πανεπιστήμιο Πετροσάνι – University of Petrosani
 • Πανεπιστήμιο Πλοέστι – University of Ploiesti
 • Πανεπιστήμιο Σίμπιου – University of Sibiu
 • Πανεπιστήμιο Σουτσιάβα – University of Suceava
 • Πανεπιστήμιο Ταργοβίστε – University of Targoviste
 • Πανεπιστήμιο Τάργου Ζίου – University of Targu Jiu
 • Πανεπιστήμιο Τάργκου Μούρες – University of Targu Mures
 • Πανεπιστήμιο Τιμισοάρα – University of Timisora

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΜΑΣΤΕΡ–PHD)

Τα  Πανεπιστήμια της Ρουμανίας έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) για πτυχιούχους Βιοτεχνολογίας  σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά, μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνολογικής αιχμής τροφοδοτούν προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα τμήματα Βιοτεχνολογίας  στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλους μεταπτυχιακών:

Βιοτεχνολογία , Ποιότητα διατροφής & περιβάλλοντος , Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γενετική, Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία & Εφαρμογές στη Γεωπονία., Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική , Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών , Περιβαλλοντική  Βιολογία , Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων ,Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία , Βιοηθική