Η Αρχιτεκτονική στη Ρουμανία διακρίνεται για το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, την πολύπλευρη προσέγγιση των σπουδών, τους νέους δρόμους που ανοίγουν στη γνώση του φοιτητή , σμίγοντας την παράδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών.

Η Αρχιτεκτονική στη Ρουμανία υποστηρίζεται με Ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προσόντων και διεθνούς κύρους, με σοβαρές υποδομές και εργαστήρια, διεθνείς συνεργασίες με αρχιτεκτονικές εταιρείες μελετών, με ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις του σχεδιασμού εγκαταστάσεων κλίμακας που ανεγείρονται και στη Ρουμανία και διεθνώς.

Αρχιτεκτονική στο Βουκουρέστι

Αρχιτεκτονική στο Βουκουρέστι