Οι σπουδές Πληροφορικής στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας έχουν την αφετηρία τους στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με την ενσωμάτωση προγραμμάτων πληροφορικής σε τμήματα Θετικών Επιστημών.

Η ισχυρή Πανεπιστημιακή παράδοση της Ρουμανίας στις Μαθηματικές Επιστήμες, γρήγορα έγινε η αυτονόμηση των προγραμμάτων Πληροφορικής σε ξεχωριστά αυτοδύναμα τμήματα (faculties).

Τμήματα δομημένα στα θεμέλια αλλά και στα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης της πληροφορικής, υψηλή κατάρτιση, εκπαιδεύονται να συμμετέχουν με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση Συστημάτων και Επικοινωνιών στη βιομηχανία / αγορά της Ε.Ε.

Το πλήθος των κρίσιμων θεματικών πεδίων εκπαίδευσης, η ευρύτητα και το βάθος των γνωστικών αντικειμένων, τους προετοιμάζει, έτσι ώστε να κατανοούν και να αφομοιώνουν στο μέλλον τις εξελίξεις των τεχνολογιών, τα νέα εργαλεία, τα νέα συστήματα.

Πληροφορική στην Κωνστάντζα

Πληροφορική στην Κωνστάντζα