ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παρέχουμε για σπουδές στην Ρουμανία ολοκληρωμένες υπηρεσίες προετοιμασίας σε όλες τις ειδικότητες σπουδών για Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα, Γερμανόφωνα και Ρουμανόφωνα τμήματα.

Καθώς η απόφαση για σπουδές στην Ρουμανία είναι επιλογή καθοριστική για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό μέλλον των φοιτητών, οι συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες μας είναι αποφασιστικής σημασίας και βασίζονται στους κάτωθι άξονες:

Υπηρεσίες:

Ακαδημαϊκής πληροφόρησης για τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνία της Ρουμανίας

Εσείς αποφασίζετε την ειδικότητα σπουδών.

Εμείς σας παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με:
* Το προφίλ των Πανεπιστημίων
* Τα πλεονεκτήματα κάθε Πανεπιστημίου
* Τις υπεροχές σε διάφορα γνωστικά, θεματικά και επιστημονικά πεδία
* Τις ιδιαιτερότητες κάθε Πανεπιστημίου
* Τις συνεργασίες με Ινστιτούτα, Φορείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς, κλπ
* Τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις δυνατότητες παρακολούθησης (επιστημονική – επαγγελματική στόχευση) τη διεθνή δικτύωσή του…
* Τους βαθμούς δυσκολίας, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σπουδών, την σύνθεση του    φοιτητικού πληθυσμού…
* Τα δίδακτρα και το κόστος σπουδών.

Μαθήματα προετοιμασίας για σπουδές στην Ρουμανία.

Ανάλογα την ειδικότητα (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Πολυτεχνείο, Γεωπονική, Γυμναστική Ακαδημία, Ξένες Φιλολογίες, Ναυτικές σπουδές, κλπ) παρέχονται προγράμματα προετοιμασίας σε 2 κατευθύνσεις:
α. Προγράμματα μαθημάτων γλώσσας Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρουμάνικα, αν ο υποψήφιος δεν έχει την ενδεδειγμένη πιστοποίηση ή αυτή δεν έχει την απαιτούμενη χρονική ισχύ.
β. Προγράμματα μαθημάτων Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής ανάλογα με την ειδικότητα και τον τρόπο εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνία στην Ρουμανία.

Τα μαθήματα και τα Προγράμματα, ανάλογα με το προφίλ του υποψήφιου φοιτητή και την σχολή-στόχο ξεκινούν:
1ο δεκαήμερο Οκτωβρίου
1ο δεκαήμερο Ιανουαρίου
1ο δεκαήμερο Ιουλίου

Ενημέρωση για το γενικότερο περιβάλλον σπουδών στην Ρουμανία

Τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με :
-Τα χαρακτηριστικά της πόλης
-Ιδιαιτερότητες κοινωνικού περιβάλλοντος
-Κόστος διαβίωσης
-Δυνατότητες ομαλής προσαρμογής
-Κλιματολογικές συνθήκες
-Γενικότερες διευκολύνσεις και συνθήκες.

Σεμινάριο γνωριμίας για την Ρουμανία, τις ακαδημαϊκές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις.

Διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου  σχετικά με τη χώρα, την κουλτούρα της, την «ταυτότητα», τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, την αγορά της., την πανεπιστημιακή ζωή στην κοινότητα, την ακαδημαϊκή παράδοση και συμπεριφορά

Διαμόρφωση φακέλων, δικαιολογητικών και υποψηφιότητας, μετάφρασης, κατάθεση, έγκριση.
Καθοδήγηση, συγκέντρωση, έλεγχος, μετάφραση δικαιολογητικών (τυπικών, ουσιαστικών, personal statement κ.λπ.)

Ταξίδι εξετάσεων (όπου απαιτείται).
Συνοδεία για τις εξετάσεις, με κάλυψη σε όλες τις τεχνικές και διαδικαστικές απαιτήσεις.

Εγγραφή – εγκατάσταση.

Συνοδεία για την εγγραφή και τακτοποίηση όλων των τεχνικών ζητημάτων (εγγραφή, κάρτες βιβλιοθήκης, τραπεζική τακτοποίηση, αναβολές στράτευσης, κάρτες υγείας, κλπ), ξενάγηση στο πανεπιστήμιο, ανεύρεση κατοικίας, συμβόλαια, ξενάγηση στην αγορά, κλπ.

Δίπλα σου – κοντά σου μέχρι το πτυχίο.
Είμαστε δίπλα σου σε όλη την διάρκεια των σπουδών.

Εκπαιδευτικό ταξίδι (για όσους το επιθυμούν).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ