Πολιτικός Μηχανικός στη Ρουμανία σημαίνει  σπουδές αξιόπιστες, υψηλού επιστημονικού, τεχνολογικού και επαγγελματικού επιπέδου.

Ο Πολιτικός Μηχανικός στη Ρουμανία υποστηρίζεται με Ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προσόντων και διεθνούς κύρους, με σοβαρές υποδομές και εργαστήρια, διεθνείς συνεργασίες με εταιρείες μελετών και κατασκευών , με ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις του σχεδιασμού εγκαταστάσεων κλίμακας που ανεγείρονται και στη Ρουμανία και διεθνώς.

Πολυτεχνεία στη Ρουμανία υπάρχουν στις περισσότερες πόλεις και σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις.

Πολιτικός Μηχανικός στο Βουκουρέστι

Πολιτικός Μηχανικός στο Βουκουρέστι

Πολιτικός Μηχανικός στο Ιάσιο

Πολιτικός Μηχανικός στο Ιάσιο