Ο Πρόεδρος της EUA στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου

Ο Πρόεδρος της EUA στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου

Στις 23 Μαρτίου 2023 ο Michael Murphy πρόεδρος της EUA (European University Association) επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και συναντήθηκε με τον καθ. Romita Lucu, πρόεδρο του συμβουλίου στρατηγικής του UNIBUC και μέλος της επιτροπής της EUA – Learning and Teaching Steering Committee. 

Η επιτροπή Learning and Teaching Steering Committee, είναι να παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση για τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης της EUA.

 Τα μέλη – Πανεπιστήμια της EUA συγκεντρώνουν 500.000 φοιτητές, 70.000 ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και 37.400 ακαδημαϊκούς ερευνητές από 11 Πανεπιστήμια.