Μηχανολόγοι στη Ρουμανία που έχουν υψηλό επιστημονικό, τεχνολογικό,  επαγγελματικό υπόβαθρο και μεγάλη ακαδημαϊκή ιστορία.

Η εγκατάσταση τα τελευταία χρόνια και πολυεθνικών Βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα βιομηχανία ((μεταλλουργίας, χημικών, ορυκτών, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταλλικών κατασκευών, παραγωγής αυτοκινήτων, ενέργειας, ναυπηγείων, επεξεργασίας τροφίμων, επίπλων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, σίδηρου, βωξίτη κλπ) έχει διαμορφώσει ένα τεχνολογικό πλέγμα συνεργασιών με την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα των Πολυτεχνείων και μάλιστα των Μηχανολόγων Μηχανικών.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Βουκουρέστι

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Βουκουρέστι