ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πολυτεχνεία στη Ρουμανία που αποτέλεσαν τη φυσική εξέλιξη , αλλά και καταλύτη στη δομή της οικονομίας της χώρας.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία, γεννήθηκαν από τα Πανεπιστήμια, την πρώτη δεκαετία του 1800, με τα πρώτα τεχνικού προσανατολισμού τμήματά τους, που αποτέλεσαν το πρόπλασμα για τη δημιουργία τους.

Η Ρουμανία ως κύριος παραγωγός, στη δεκαετία του ΄30, σιταριού, καλαμποκιού, και κρεάτων στην Ευρώπη (το καλάθι του ψωμιού της Ευρώπης ονομάστηκε), από τη δεκαετία του ΄50, άρχισε να δημιουργεί βιομηχανία.

Τη δεκαετία του ΄70 έγινε η μετατόπιση της στη βαριά βιομηχανία.

Βιομηχανία μετάλλων, κατασκευή μηχανών, εξοπλισμός για βιομηχανίες και μεταφορές, κλωστοϋφαντουργία, παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, επεξεργασία ξυλείας, κατασκευή επίπλων, ναυπηγεία, ενέργεια, βιοτεχνολογία, τομείς που η ανάπτυξη τους έγινε σε στενή συνεργασία με τα Πολυτεχνεία, αξιοποιώντας τους απόφοιτους αλλά και αποτελέσματα έρευνας.

Σπουδαία εξέλιξη υπήρξε και στη Βιομηχανία επεξεργασίας και διαχείρισης Πετρελαιοειδών και Φυσικού Αερίου.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία με την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. ενισχύθηκαν περαιτέρω με την εγκατάσταση πολυεθνικών γιγάντων πρωτοπόρων στις νέες τεχνολογίες και την έρευνα.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία διαθέτουν ευνοϊκές, για τη μάθηση, αναλογίες διδακτικού προσωπικού-φοιτητών, διεθνείς δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε παγκόσμια συνέδρια έρευνας και τεχνολογίας, σύγχρονες βιβλιοθήκες, εργαστήρια,

Υπάρχει σταθερό και διαμορφωμένο πλαίσιο για την επαρκή άσκηση των φοιτητών, με πολυεθνικούς ομίλους, ενισχύοντας την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Καναδά, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία διαθέτουν προγράμματα Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα, Γερμανόφωνα, Ουγγαρόφωνα και φυσικά Ρουμανόφωνα.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία υποστηρίζουν τα προγράμματά τους με υποτροφίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ιδιαίτερα για φοιτητές προερχόμενους από χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Παράλληλα μέσα από διεθνείς συνεργασίες με Πολυτεχνεία της Ευρώπης και της Αμερικής , παρέχουν τη δυνατότητα στους απόφοιτους, απόκτησης «διπλών πτυχίων».

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Πολυτεχνεία στη Ρουμανία με δίδακτρα που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία διαθέτουν ένα αξιόλογο δίκτυο βιβλιοθηκών που στηρίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας στα Πολυτεχνεία με 24.000.000 τόμους.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία ενισχύουν τις Βιβλιοθήκες με μόνιμη επικοινωνία, διασφαλίζοντας την εθνική και διεθνή ανταλλαγή των εκδόσεων.

Μεταξύ των βιβλιοθηκών, με τις πλέον ισχυρές διαδικασίες διεθνούς ενημέρωσης διακρίνουμε:

 • Τη βιβλιοθήκη του Κλούζ, με 1652 διεθνείς συνεργασίες σε 72 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου , με 1016 διεθνείς συνεργασίες σε 74 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη του Ιασίου, με 870 διεθνείς συνεργασίες σε 68 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη της Τιμισοάρας , με 402  διεθνείς συνεργασίες σε 54 χώρες.

Όλες οι Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με τη συνεχή αναβάθμιση, εξελίσσονται σε χώρους αφιερωμένους στην απαιτητική γνώση και σε σύγχρονο εργαλείο εργασίας, απαραίτητο σε κάθε φοιτητή ή ερευνητή που διψά για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MASTER’S –PHD)

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά, μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνολογικής αιχμής τροφοδοτούν προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία πλαισιώνονται από ερευνητικά και τεχνολογικά ινστιτούτα , συνεργασίες με τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D;) εταιρειών υψηλής τεχνογνωσίας , αναπτύσσοντας παράλληλα διευρωπαϊκές συνεργασίες, με επιστημονικό, ερευνητικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Τα προγράμματα σπουδών στα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας αναγνωρίζονται (αυτόματη αναγνώριση) από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), και απολαμβάνουν πλήρη επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας (INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία κατανέμονται σε ένα σύνολο κεντρικών και περιφερειακών πόλεων ως εξής:

 • Πολυτεχνείο Alba Ιulia,
 • Πολυτεχνείο Arad,
 • Πολυτεχνείο Bacau,
 • Πολυτεχνείο Baia Mare,
 • Πολυτεχνείο Brasov,
 • Πολυτεχνείο Bucuresti,
 • Πολυτεχνείο Cluj-Napoca,
 • Πολυτεχνείο Craiova,
 • Πολυτεχνείο Constanta,
 • Πολυτεχνείο Deva(Traian),
 • Πολυτεχνείο Galati,
 • Πολυτεχνείο Iasi,
 • Πολυτεχνείο Lugoj,
 • Πολυτεχνείο Resita,
 • Πολυτεχνείο Oradea,
 • Πολυτεχνείο Petrosani,
 • Πολυτεχνείο Ploiesti,
 • Πολυτεχνείο Sibiu,
 • Πολυτεχνείο Suceava,
 • Πολυτεχνείο Targoviste,
 • Πολυτεχνείο Targu Jiu,
 • Πολυτεχνείο Targu Mures.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ