Πολυτεχνεία στη Ρουμανία που αποτέλεσαν τη φυσική εξέλιξη , αλλά και καταλύτη στη δομή της οικονομίας της χώρας.

Τα Πολυτεχνεία στη Ρουμανία, γεννήθηκαν από τα Πανεπιστήμια, την πρώτη δεκαετία του 1800, με τα πρώτα τεχνικού προσανατολισμού τμήματά τους, που αποτέλεσαν το πρόπλασμα για τη δημιουργία τους.

Πολιτικός Μηχανικός στη Ρουμανία

Πολιτικός Μηχανικός στη Ρουμανία

Αρχιτεκτονική στη Ρουμανία

Αρχιτεκτονική στη Ρουμανία

Χημικός Μηχανικός στη Ρουμανία

Χημικός Μηχανικός στη Ρουμανία

Μηχανολόγος Μηχανικός στη Ρουμανία

Μηχανολόγος Μηχανικός στη Ρουμανία

Πληροφορική και Μηχανικός Η/Υ στη Ρουμανία

Πληροφορική και Μηχανικός Η/Υ στη Ρουμανία

Ηλεκτρονικών - Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής

Ηλεκτρονικών - Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής