Χημικός Μηχανικός στη Ρουμανία, με σπουδές που ασχολούνται με τη μελέτη της θεμελιώδους δομής της ύλης, τη σύσταση, τις μεταβολές, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παραγωγή των διαφόρων ουσιών.

Χημικός Μηχανικός στη Ρουμανία που έχουν ως επίκεντρο τη Χημική Βιομηχανία, με προσανατολισμό την έρευνα, ανάπτυξη, βελτίωση βιομηχανικών προϊόντων, την τεχνολογία υλικών, την προστασία περιβάλλοντος, τη βιολογική μηχανική, τη βιοτεχνολογία, την πράσινη χημεία, τη νανοτεχνολογία, τις ενεργειακές τεχνολογίες.

Χημικός Μηχανικός στο Βουκουρέστι

Χημικός Μηχανικός στο Βουκουρέστι