ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ – ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ – ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Οι υποψήφιοι για αγγλόφωνες σπουδές Ιατρικής και Οδοντιατρικής στο Βουκουρέστι πρέπει να σπεύσουν γιατί η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινούν  02/05/2023 και ολοκληρώνονται 30/06/2023.

Μόνον αν οι υποβληθείσες αιτήσεις δε συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες βαθμολογίες και υπάρξουν κενές θέσεις, θα προκηρυχτεί δεύτερος κύκλος υποψηφιοτήτων.