ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (UNIVERSITY OF BUCHAREST).

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (The Faculty of Business Administration) είναι η νεώτερη Σχολή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία. Ωστόσο στα 26 χρόνια ύπαρξής της, έχει επιτύχει να γίνει γνωστή στους διεθνείς υποψήφιους φοιτητές όσο και στους εργοδότες.

 Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας έχει 3 κατευθύνσεις: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing και Δημόσια Διοίκηση.

Παράλληλα λειτουργούν 15 μεταπτυχιακά προγράμματα, μεταπτυχιακά και PhD.

Κάθε έτος, επισκέπτες καθηγητές από τη Δυτική Ευρώπη διδάσκουν στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών και συνεργασιών από: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία.

Παράλληλα έχει συνάψει συνεργασίες με περισσότερα από 50 Πανεπιστήμια σε 40 χώρες, συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, Lingua, Naric, Leonardo da Vinci, UNICA, AMOS, TEMPUS, TEMPRA).

Είναι διαπιστευμένο ως Ακαδημία CISCO, έχει πρόγραμμα σπουδών της Microsoft και είναι διαπιστευμένο από τη Red Hat για τα ακαδημαϊκά του προγράμματα.

Το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία έχει 34.000 σπουδαστές, 1.300 καθηγητές, 50 ερευνητικά κέντρα, 500 ερευνητές και 1.300 άτομα διοικητικό προσωπικό που διαχέονται σε 97 προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor), 215 μεταπτυχιακά (Master), και 21 PhD.

Εισαγωγή στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για την εισαγωγή στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, οι υποψήφιοι αξιολογούνται για τις Λυκειακές τους επιδόσεις, το βαθμό πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας και ένα test- interview.

Δίδακτρα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα δίδακτρα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας, είναι 2.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής στο Βουκουρέστι

Ο φοιτητής που ζει στο Βουκουρέστι έχει συνολικό κόστος διαβίωσης 700-850 ευρώ ανά μήνα.

 

 

 

 

 

 

Η πόλη του Βουκουρεστίου

Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας και αποτελεί οικονομικό, βιομηχανικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας με 1.850.000 κατοίκους.

Από την Παλαιολιθική περίοδο υπήρχαν διάσπαρτοι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, που καλυπτόταν από πυκνά δάση.

Έγγραφα τεκμήρια για την πόλη του Βουκουρεστίου υπάρχουν σε επάρκεια από το 1459. 

Σήμερα το Βουκουρέστι έχει ισχυρή ανάπτυξηεκπροσωπώντας το 23,7% του ΑΕΠ της χώρας, το ¼ της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ κατοικείται μόλις από το 9% του πληθυσμού της χώρας.

Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, με τις τελευταίες να διευρύνονται τα 15 τελευταία χρόνια (κατασκευές, πληροφορική, κ.λπ.).

Το Βουκουρέστι διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών (από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη) που συμπεριλαμβάνει λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ, μετρό, τρένα και 2 αεροδρόμια.

Η πόλη του Βουκουρεστίου έχει πολιτιστική ζωή και δράση βασισμένη στην παγκόσμια κουλτούρα.

Διαθέτει αξιοθέατα, κτίρια, μουσεία, εκκλησίες σε ένα μείγμα μεσαιωνικής, νεοκλασσικής, Αρτ Νουβό, και νεορουμανικής αρχιτεκτονικής ανανέωσης, με την τάση προσθήκης σύγχρονων πτερύγων και προσόψεων σε ιστορικά κτίρια