ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΜηχανολόγοι στη Ρουμανία που έχουν υψηλό επιστημονικό, τεχνολογικό,  επαγγελματικό υπόβαθρο και μεγάλη ακαδημαϊκή ιστορία.

Η εγκατάσταση τα τελευταία χρόνια και πολυεθνικών Βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα βιομηχανία ((μεταλλουργίας, χημικών, ορυκτών, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταλλικών κατασκευών, παραγωγής αυτοκινήτων, ενέργειας, ναυπηγείων, επεξεργασίας τροφίμων, επίπλων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, σίδηρου, βωξίτη κλπ) έχει διαμορφώσει ένα τεχνολογικό πλέγμα συνεργασιών με την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα των Πολυτεχνείων και μάλιστα των Μηχανολόγων Μηχανικών.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού   στη Ρουμανία αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση), οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), απολαμβάνουν πλήρη επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Τα Πολυτεχνεία της  Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πολυτεχνεία  της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας (INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Τα τμήματα Μηχανολόγου Μηχανικού  στα Πολυτεχνεία  της Ρουμανίας επιλέγουν πλέον φοιτητές από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και από Ισραήλ, Κατάρ, Συρία, Τουρκία, Ν. Αφρική. Κλπ, διαμορφώνοντας μια πολυεθνική δημιουργική και συνεργατική κοινότητα.

Τα τμήματα Μηχανολόγου Μηχανικού   της Ρουμανίας διαθέτουν ευνοϊκές, για τη μάθηση, αναλογίες διδακτικού προσωπικού-φοιτητών, διεθνείς δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε παγκόσμια συνέδρια έρευνας και τεχνολογίας, ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες, σύγχρονα εργαστήρια,

Υπάρχει σταθερό και διαμορφωμένο πλαίσιο για την επαρκή άσκηση των φοιτητών, με πολυεθνικούς ομίλους, ενισχύοντας την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας κατανέμονται σε ένα σύνολο κεντρικών και περιφερειακών πόλεων ως εξής:

Alba Ιulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Deva(Traian), Calati, Iasi, Lugoj, Resita, Oradea, Petrosani, Ploiesti, Sibiu, Suceava, Targoviste, Targu Jiu, Targu Mures.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

                                                   ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ -ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Τα δίδακτρα των Πολυτεχνείων στη Ρουμανία, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών  επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας.

Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στη Ρουμανία υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό υποτροφιών και κατά την εισαγωγή αλλά και με ευκαιρίες υποτροφιών κατά την εξέλιξη των σπουδών, ειδικά για σπουδαστές από χώρες μέλη της Ε.Ε.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στη Ρουμανία διακρίνονται για το επιστημονικό και τεχνικό κύρος, με αριστεία σε πανευρωπαϊκές δράσεις, αλλά και συνεργασίες με αντίστοιχα Τεχνολογικά Ιδρύματα σε Ευρώπη, Β.Αμερική, Ιαπωνία.

Στα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας διδάσκουν ακαδημαϊκά στελέχη με δράσεις και αρθρογραφία σε διεθνές επίπεδο, με παράλληλη συμμετοχή σε παραγωγή μελετών, έργων και προϊόντων υψηλής τεχνογνωσίας.

Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας διασυνδέονται οριζόντια με κορυφαίες εταιρείες μελετών, εκτέλεσης έργων και παραγωγής νέων υλικών και μεθόδων.

Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού  στη Ρουμανία πλαισιώνονται με επιτυχία από το γεγονός ότι η Ρουμανία σήμερα, με τη συνδρομή της Ε.Ε. στα πλαίσια των προσαρμογών ένταξης, είναι ένα απέραντο εργοτάξιο δημόσιων και ιδιωτικών έργων, Μηχανολόγου Μηχανικού, μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων που εκτελούνται από πολυεθνικούς γίγαντες στις κατασκευές.

ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ-ΡΟΥΜΑΝΟΦΩΝΑ-ΓΑΛΛΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας διαθέτουν τμήματα Ρουμανόφωνα, Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα και Γερμανόφωνα.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα προγράμματα σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού   στη Ρουμανία , παρέχουν τη δυνατότητα «διπλού πτυχίου» . Δηλαδή πτυχίου από Πολυτεχνεία της Ρουμανίας και ταυτόχρονα πτυχίο από Πολυτεχνείο άλλης χώρας (π.χ. Γαλλία, Βέλγιο, Καναδά κλπ)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στη Ρουμανία παρέχουν την ευχέρεια, στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών , στους φοιτητές τμήμα των σπουδών τους να πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ολλανδία, , Σουηδία, Δανία, Καναδά, κλπ)

Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας παρέχουν μεγάλο αριθμό υποτροφιών για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού στη Ρουμανία υποστηρίζονται από ένα σταθερό και ευρύ πλαίσιο συνεργασιών με τη βιομηχανία για την άσκηση , αλλά και μελλοντική απασχόληση των φοιτητών.

Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (MASTER’S –PHD)

Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά ,μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνολογικής αιχμής τροφοδοτούν μεταπτυχιακά προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στα Πολυτεχνεία της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ως ενδεικτικά πεδία μεταπτυχιακών αναφέρουμε:
CAD Θερμικών μηχανών, CAD Γεωργικών μηχανημάτων, CAD Βιομηχανίας τροφίμων, Logistics,  Οδικών Μεταφορών, Ρύθμιση Κυκλοφορίας, Διαχείριση Ποιότητας, Συστήματα Αυτοματισμών, Project  Management, Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων, Συστήματα Θερμικής επεξεργασίας, Υδραυλικά Συστήματα, Μελέτες Μηχανολόγου Μηχανικού, Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Ποιότητας, Διαχείριση Περιβάλλοντος, κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ