ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΗ Οδοντιατρική στη Ρουμανία αποτελεί μια ελκυστική διέξοδο σπουδών όχι μόνο για Έλληνες φοιτητές, αλλά και για πλήθος φοιτητών από την δυτική Ευρώπη.

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία δεν έχει τίποτε να «ζηλέψει» από οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή Σχολή στην Δυτική  Ευρώπη.

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία με το ακαδημαϊκό προσωπικό, τα εργαστήρια, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι Πανεπιστημιακές κλινικές, οι παρεχόμενες ειδικεύσεις και μεταπτυχιακά, είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρότυπα.

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία που τα πτυχία των αποφοίτων αναγνωρίζονται αυτόματα, σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. όπως και τα απορρέοντα επαγγελματικά δικαιώματα.

Οι ακαδημαϊκές , θεωρητικές αλλά και πρακτικές προεκτάσεις και πτυχές των προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλές

Οδοντιατρική στη Ρουμανία με βιβλιοθήκες διεθνώς συνδεδεμένες υπερκαλύπτουν κάθε απαιτητικό αναγνώστη και μελετητή.

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία με πλήθος συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια καλύπτουν κάθε επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

Παράλληλα με συμμετοχή σε διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα εξελίσσουν το γνωστικό κεφάλαιο, αλλά και τις ανησυχίες ειδικευόμενων ή μεταπτυχιακών φοιτητών – ερευνητών.

Οι ειδικότητες της οδοντιατρικής υπερκαλύπτονται κάθε χρόνο με τις προκηρύξεις θέσεων για τους αποφοίτους.

Η επαγγελματική επιμόρφωση αποτελεί ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα των Ρουμανικών σχολών Οδοντιατρικής.

Οι σπουδές Οδοντιατρικής στη Ρουμανία παρακολουθούν τις Ιατρικές εξελίξεις, μεθοδολογίες, τεχνικές, μηχανήματα, υλικά, και τις  ενσωματώνουν  σε υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου σεμινάρια.

Δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός ότι η ακαδημαϊκή οδοντιατρική δραστηριότητα στη Ρουμανία βρίσκει κάθε χρόνο μεγαλύτερο ακροατήριο από την Δυτική Ευρώπη.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ – ΡΟΥΜΑΝΟΦΩΝΑ – ΓΑΛΛΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σπουδές Οδοντιατρικής στη Ρουμανία διαθέτουν Ρουμανόφωνα, Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα και Γερμανόφωνα τμήματα.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Σπουδές Οδοντιατρικής στη Ρουμανία με δίδακτρα που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Οι οδοντιατρικές σχολές στη Ρουμανία διαθέτουν ένα αξιόλογο δίκτυο βιβλιοθηκών που στηρίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας, με 24.000.000 τόμους.

Οι Οδοντιατρικές σχολές στη Ρουμανία ενισχύουν τις Βιβλιοθήκες με μόνιμη επικοινωνία, διασφαλίζοντας την εθνική και διεθνή ανταλλαγή των εκδόσεων.

Μεταξύ των βιβλιοθηκών, με τις πλέον ισχυρές διαδικασίες διεθνούς ενημέρωσης διακρίνουμε:

 • Τη βιβλιοθήκη του Κλούζ, με 1652 διεθνείς συνεργασίες σε 72 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου , με 1016 διεθνείς συνεργασίες σε 74 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη του Ιασίου, με 870 διεθνείς συνεργασίες σε 68 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη της Τιμισοάρας , με 402  διεθνείς συνεργασίες σε 54 χώρες.

Όλες οι Πανεπιστημιακές σχολές Οδοντιατρικής στη Ρουμανία και οι βιβλιοθήκες, με τη συνεχή αναβάθμιση, εξελίσσονται σε χώρους αφιερωμένους στην απαιτητική γνώση και σε σύγχρονο εργαλείο εργασίας, απαραίτητο σε κάθε φοιτητή ή ερευνητή που διψά για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι Οδοντιατρικές σχολές στη Ρουμανία αναγνωρίζονται (αυτόματα)  στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ-πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, οι απόφοιτοι απολαμβάνουν  πλήρη Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά δικαιώματα, όπως επίσης και σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε Β.Αμερική (ΗΠΑ-Καναδά) , Αυστραλία, κλπ.

Τα Πανεπιστήμια Οδοντιατρικής  της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Οδοντιατρικής της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια  Οδοντιατρικής  της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE), και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία, παρέχει στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστήμια Οδοντιατρικής:

 • Οδοντιατρική στο Βουκουρέστι
 • Οδοντιατρική στο Γαλάτσι
 • Οδοντιατρική στο Ιάσιο
 • Οδοντιατρική στην Κραϊόβα
 • Οδοντιατρική στο Κλούζ
 • Οδοντιατρική στην  Κωνστάντσα
 • Οδοντιατρική στην Οραντέα
 • Οδοντιατρική στη Σουτσιάβα
 • Οδοντιατρική στο Ταργκοβίστε
 • Οδοντιατρική στην Τιμισοάρα
 • Οδοντιατρική στο Τίργκου Μούρες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ