ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΗ Κτηνιατρική  στη  Ρουμανία στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών, ώστε, αποφοιτώντας, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αιτήματα και προβλήματα της ειδικότητάς τους καθώς και την απρόσκοπτη και επιτυχή πραγματοποίηση της ένταξής τους στην επαγγελματική ζωή.

H Ρουμανία χαρακτηρίζεται από μακρά παράδοση διατήρησης ισχυρών δεσμών φιλίας και δραστηριότητας με το ζωϊκό βασίλειο.

Δεσμοί που έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα αγάπης και φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς. Κάθε αστικό σπίτι φροντίζει και φιλοξενεί κάποιο ζώο.

Η Κτηνιατρική  στη  Ρουμανία πλεονεκτεί στον κλάδο της ζωϊκής παραγωγής, καθώς διασυνδέονται με σύγχρονες μονάδες (η μεγαλύτερη και η πλέον σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη)παράλληλα με μονάδες τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βασισμένες σε επικαιροποιημένες τεχνικές και τεχνολογίες.

Η Κτηνιατρική  στη  Ρουμανία στηρίζει το σύνολο αυτό των ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής στη Ρουμανία διακρίνονται για τα Ακαδημαϊκά τους προγράμματα, τα εργαστήρια, τις κλινικές, το ερευνητικό τους έργο.

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία παρέχουν Ακαδημαϊκά προγράμματα που ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις της υγείας και προστασίας του ζωϊκού κόσμου.

Εργαστήρια ανατομίας, ιστολογίας, εμβρυολογίας , ζωοτεχνίας, φυσιολογίας, φαρμακολογίας, βιοχημείας, βιοτεχνολογίας, παρασιτολογίας, μικροβιολογίας.

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία ενσωματώνουν Κλινικές ζώων συντροφιάς (χειρουργικής, μαιευτικής, παθολογίας) αλλά και κλινικές παραγωγικών ζώων.

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία με ερευνητικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, από την εκτροφή και παθολογία παραγωγικών ζώων, έως την παθολογία και χειρουργική ζώων συντροφιάς.

Αλλά και στην υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και τις τρέχουσες εξελίξεις στην αλυσίδα ζωϊκής διατροφής.

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία με συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα , διασυνδέουν τις Φαρμακευτικές Σχολές της Ρουμανίας με αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Φιλανδία κλπ).

Παράλληλα τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα ενισχύονται με ανταλλαγές επισκεπτών-καθηγητών και φοιτητών.

Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην υψηλή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων Κτηνιατρικής στη Ρουμανία, από εμπειρογνώμονες των Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης της Ε.Ε. (E.A.E.V.E.).

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία έχουν έντονο χαρακτήρα διεθνοποίησης τους με τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, Πρωτοβουλίες, Δράσεις της Ε.Ε. καθώς και σε προγράμματα ανταλλαγών επισκεπτών καθηγητών και φοιτητών.

Την τελευταία δεκαετία υπάρχει έκρηξη υποψηφίων φοιτητών από όλη την Ευρώπη.

Τις σπουδές Κτηνιατρικής στα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής της Ρουμανίας επιλέγουν πλέον φοιτητές από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο αλλά και από Ισραήλ, Συρία, Τουρκία, Ν. Αφρική, Καναδά κλπ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία διαθέτουν ένα αξιόλογο δίκτυο βιβλιοθηκών που στηρίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας, με 24.000.000 τόμους.

Τα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής της Ρουμανίας ενισχύουν τις Βιβλιοθήκες με μόνιμη επικοινωνία, διασφαλίζοντας την εθνική και διεθνή ανταλλαγή των εκδόσεων.

Μεταξύ των βιβλιοθηκών, με τις πλέον ισχυρές διαδικασίες διεθνούς ενημέρωσης διακρίνουμε:

 • Τη βιβλιοθήκη του Κλούζ, με 1652 διεθνείς συνεργασίες σε 72 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου , με 1016 διεθνείς συνεργασίες σε 74 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη του Ιασίου, με 870 διεθνείς συνεργασίες σε 68 χώρες.
 • Τη βιβλιοθήκη της Τιμισοάρας , με 402 διεθνείς συνεργασίες σε 54 χώρες.

Οι σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία, με όλες τις Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με τη συνεχή αναβάθμιση, εξελίσσονται σε χώρους αφιερωμένους στην απαιτητική γνώση και σε σύγχρονο εργαλείο εργασίας, απαραίτητο σε κάθε φοιτητή ή ερευνητή που διψά για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία με δίδακτρα που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Σπουδές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία με κόστος που είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ –ΣΧΟΛΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής στη Ρουμανία που αναγνωρίζονται (αυτόματα) στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ-πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, οι απόφοιτοι απολαμβάνουν πλήρη Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά δικαιώματα, όπως επίσης και σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε Β.Αμερική (ΗΠΑ-Καναδά) , Αυστραλία, κλπ.

Τα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής  της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Οι σχολές Κτηνιατρικής στη Ρουμανία αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE), και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τα Πανεπιστήμια Κτηνιατρικής στη Ρουμανία υποστηρίζονται με σχολές Κτηνιατρικής σε πολλές πόλεις:

 • Κτηνιατρική στο Βουκουρέστι
 • Κτηνιατρική στο Γαλάτσι
 • Κτηνιατρική στο Ιάσιο
 • Κτηνιατρική στην Κραϊόβα
 • Κτηνιατρική στο Κλούζ
 • Κτηνιατρική στην Κωνστάντσα
 • Κτηνιατρική στην Οραντέα
 • Κτηνιατρική στο Ταργκοβίστε
 • Κτηνιατρική στην Τιμισοάρα
 • Κτηνιατρική στο Τίργκου Μούρες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ