ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΦυσικοθεραπεία στη Ρουμανία που στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών , ώστε, αποφοιτώντας, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αιτήματα και προβλήματα της ειδικότητάς τους.

Φυσικοθεραπεία στη Ρουμανία, σε Πανεπιστήμια που έχουν διαμορφώσει προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης, τα συμπεράσματα επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και επισημάνσεις-παρατηρήσεις από τη διεθνή ακαδημαϊκή, επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα.

Οι σπουδές Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία παρέχουν την ενδεδειγμένη, κατάλληλη και επαρκή θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση για τον ορθό τρόπο επιλογής και εφαρμογής επιστημονικών μέσων και μεθόδων για την αποκατάσταση και ανάταξη του ασθενούς.

Οι σπουδές Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία δημιουργούν υπεύθυνα στελέχη, ικανά να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέσα και μεθόδους της ειδίκευσής τους, στον τομέα της υγείας.

Φυσικοθεραπεία στη Ρουμανία που υπερκαλύπτει την εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος, την αξιολόγηση παρεκκλίσεων από το φυσιολογικό επίπεδο, την επιλογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, καθώς και την ορθή εφαρμογή αυτών.

Η ακαδημαϊκή προσπάθεια υποστηρίζεται από αξιόλογες κτιριακές υποδομές (είτε σε νεώτερες, είτε παλιότερες διατηρητέες και παραδοσιακές), από πρόβλεψη για Πανεπιστημιακές κλινικές που υποστηρίζουν τα κλινικά μαθήματα και σύγχρονα Εργαστήρια , Βιβλιοθήκες με Διεθνή δικτύωση.

Φυσικοθεραπεία στη Ρουμανία με Συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα , που διασυνδέουν τις Σχολές Φυσικοθεραπείας της Ρουμανίας με αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Φιλανδία κλπ).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ -ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Σπουδές Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία με δίδακτρα που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ
ΣΧΟΛΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Πανεπιστήμια Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία που αναγνωρίζονται (αυτόματη αναγνώριση) από τον ΔΟΑΤΑΠ –τέως ΔΙΚΑΤΣΑ, οι απόφοιτοι εγγράφονται στον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα, και απολαμβάνουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Οι σχολές Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία ,έχουν παράδοση, πλέον των 30 χρόνων, στην προσέλκυση σπουδαστών από την Ελλάδα αλλά και από την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Τα Πανεπιστήμια Φυσικοθεραπείας της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια Φυσικοθεραπείας της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

Οι σχολές Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

Στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας λειτουργούν τμήματα Φυσικοθεραπείας με προγράμματα Αγγλόφωνα, Γαλλόφωνα, Γερμανόφωνα, Ουγγαρόφωνα και φυσικά Ρουμανόφωνα.

Οι σπουδές Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

Τα τμήματα   Φυσικοθεραπείας  στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών ,  διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας παρέχουν υποτροφίες για σπουδές , τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master’s- PhD), δημιουργώντας   ένα ακόμη πλεονέκτημα και πόλο έλξης για σπουδαστές από όλη την Ευρώπη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πανεπιστήμια Φυσικοθεραπείας με εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, που ευρίσκονται σε διάφορες πόλεις:

  • Φυσικοθεραπεία στο Βουκουρέστι
  • Φυσικοθεραπεία στο Γαλάτσι
  • Φυσικοθεραπεία στο Ιάσιο
  • Φυσικοθεραπεία στην Κραϊόβα
  • Φυσικοθεραπεία στο Κλούζ
  • Φυσικοθεραπεία στην Κωνστάντσα
  • Φυσικοθεραπεία στην Οραντέα
  • Φυσικοθεραπεία στη Σουτσιάβα
  • Φυσικοθεραπεία στο Ταργκοβίστε
  • Φυσικοθεραπεία στην Τιμισοάρα

 

                                                       ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μεταπτυχιακά Φυσικοθεραπείας με προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) για πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μεταπτυχιακά Φυσικοθεραπείας σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά, μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Φυσικοθεραπείας στη Ρουμανία σε παραδοσιακούς , αλλά και τομείς αιχμής, που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα τμήματα Φυσικοθεραπείας στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλους μεταπτυχιακών: Μυοσκελετικές Παθήσεις, Προγράμματα Αποκατάστασης (ορθοπεδικά, αθλητικά, νευρολογικά, ρευματολογικά, καρδιαγγειακά,),Κινησιοθεραπεία, Υδροθεραπεία κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ