ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΗ Φαρμακευτική στη Ρουμανία ξεπήδησε μέσα από τα Πανεπιστήμια Ιατρικής, λίγο μετά την δημιουργία τους, αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο της Φαρμακευτικής επιστήμης , ως αναγκαιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στα εν εξελίξει συστήματα υγείας.

Φαρμακευτική στη Ρουμανία, δημιουργία που υποστηρίχθηκε από τη διαμόρφωση αυτόνομων Πανεπιστημιακών σχολών, με ιδιαίτερη ακαδημαϊκή ταυτότητα και οντότητα.

Με την ένταξη στην Ε.Ε., ιδιαίτερα, υπήρξε κινητοποίηση και ενεργοποίηση στην κατεύθυνση ευθυγράμμισης και προσαρμογής στα Ευρωπαϊκά Φαρμακευτικά πρότυπα.

Οι σπουδές Φαρμακευτικής στη Ρουμανία ενίσχυσαν  την επέκταση των γνώσεων στην Φαρμακευτική, Βιοϊατρική, Χημεία, Ιατρική, Φαρμακευτική τεχνική και Νομοθεσία, και έδωσαν ώθηση στην απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ικανών να δώσουν λύσεις στα αιτήματα των ιατρών και ασθενών.

Η Φαρμακευτική στη Ρουμανία παράλληλα με την ακαδημαϊκή προσπάθεια υποστηρίχθηκε από αξιόλογες  κτιριακές υποδομές (είτε σε νεώτερες, είτε σε παλιότερες διατηρητέες και παραδοσιακές) , πρόβλεψη για Πανεπιστημιακές κλινικές που υποστηρίζουν τα κλινικά μαθήματα και εργαστήρια, Βιβλιοθήκες με Διεθνή δικτύωση, σύγχρονα Εργαστήρια.

Φαρμακευτική στη Ρουμανία με συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα , διασυνδέουν τις Φαρμακευτικές Σχολές της Ρουμανίας με αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Φιλανδία κλπ).

Παράλληλα τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα ενισχύονται με ανταλλαγές επισκεπτών-καθηγητών και φοιτητών.

Δίαυλοι και κανάλια επικοινωνίας με Φαρμακοβιομηχανικά εργαστήρια, αναλυτικά εργαστήρια φαρμάκων και τροφίμων και εργαστήρια ελέγχου, ενισχύουν την Ακαδημαϊκή δραστηριότητα και στην επαγγελματική και στην επιστημονική-ερευνητική κατεύθυνση.

Οι σπουδές Φαρμακευτικής στη Ρουμανία, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αναπτύσσονται συμμετοχές σε Διεθνή ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με σχεδίαση φαρμάκων(μοντέλα) , με φυτο-θεραπευτικές και φαρμακο-θεραπευτικές μεθοδολογίες και την ιατρική χημεία.

Έτσι, παράλληλα, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε πολλά γνωστικά πεδία, είτε επαγγελματικής, είτε επιστημονικής διάστασης.

Οι σπουδές Φαρμακευτικής στη Ρουμανία, έχουν παράδοση, πλέον των 30 χρόνων, στην προσέλκυση σπουδαστών από την Ελλάδα αλλά και από την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ -ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Σπουδές Φαρμακευτικής στη Ρουμανία με δίδακτρα που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Σπουδές Φαρμακευτικής στη Ρουμανία με κόστος διαβίωσης που είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές  Φαρμακευτικής στη Ρουμανία αναγνωρίζονται (αυτόματα) στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ-πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, οι απόφοιτοι απολαμβάνουν  πλήρη Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά δικαιώματα, όπως επίσης και σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε Β.Αμερική (ΗΠΑ-Καναδά) , Αυστραλία, κλπ.

Τα Πανεπιστήμια Φαρμακευτικής της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Φαρμακευτικής της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια  Φαρμακευτικής της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΣΧΟΛΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Πανεπιστήμια Φαρμακευτικής στη Ρουμανία με σχολές Φαρμακευτικής, καθώς έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, που ευρίσκονται στις αντίστοιχες πόλεις:

 • Φαρμακευτική στο Βουκουρέστι
 • Φαρμακευτική στο Γαλάτσι
 • Φαρμακευτική στο Ιάσιο
 • Φαρμακευτική στην Κραϊόβα
 • Φαρμακευτική στο Κλούζ
 • Φαρμακευτική στην  Κωνστάντσα
 • Φαρμακευτική στην Οραντέα
 • Φαρμακευτική στη Σουτσιάβα
 • Φαρμακευτική στο Ταργκοβίστε
 • Φαρμακευτική στην Τιμισοάρα
 • Φαρμακευτική στο Τίργκου Μούρες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ