ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στη Ρουμανία την τελευταία δεκαετία, έχουν ενισχυθεί αποφασιστικά από την πολιτεία.

Με την ένταξη, μάλιστα της Ρουμανίας στην Ε.Ε. οι προσπάθειες αυτές έχουν πολλαπλασιασθεί και ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Τις σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών παρακολουθούν φοιτητές από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ κλπ

Οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών τη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών , διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

 

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η επιλογή της γλώσσας σπουδών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά και φυσικά Ρουμανικά.)

Τα Πανεπιστήμια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών έχουν αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με δεκάδες πολυεθνικές εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στη Ρουμανία (βιομηχανίες, μεταποιητικές επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες,ε πιχειρήσεις πληροφορικής κλπ), αλληλο-τροφοδοτούμενα με τεχνογνωσία αιχμής αλλά και ερευνητικό έργο.

Τα Πανεπιστημιακά τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, έχουν αναπτύξει ισχυρές Ακαδημαϊκές συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας , Ουκρανίας, Καναδά, ενσωματώνοντας όλες τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Οι Πανεπιστημιακές σπουδές Οικονομικών στη Ρουμανία διαρθρώνονται σε 4 διακριτά
Ακαδημαϊκά τμήματα ως εξής:

 

•    Διοίκηση Επιχειρήσεων
•    Οικονομία και Διεθνές Εμπόριο
•    Λογιστική
•    Τραπεζική

Οι σπουδές Οικονομιών στη Ρουμανία προσανατολίζονται στο έτος του πτυχίου σε:

•    Οικονομικά των Επιχειρήσεων
•    Διοίκηση Τουρισμού
•    Διοίκηση Υπηρεσιών
•    Οικονομία και Διεθνές Εμπόριο
•    Marketing
•    Management
•    Τραπεζική Διοικητική

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Τα δίδακτρα των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών  Ρουμανία, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στη μέση οικογένεια να σπουδάσει τα παιδιά της.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών  επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας.

Οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στη Ρουμανία υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό υποτροφιών και κατά την εισαγωγή αλλά και με ευκαιρίες υποτροφιών κατά την εξέλιξη των σπουδών, ειδικά για σπουδαστές από χώρες μέλη της Ε.Ε.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση) οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Ο.Ε.Ε. κλπ  και παράλληλα απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε Β. Αμερική (ΗΠΑ- Καναδά) , Αυστραλία, κλπ

Τα Πανεπιστήμια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών   της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών   της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

 

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστήμια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών   που ευρίσκονται στις πόλεις:
Αράντ, Βουκουρεστίου, Γαλατσίου, Ιασίου, Κλούζ, Κραϊόβας, Κωνστάντσας,   Οράδιας,  Ταργκου Μούρες, Τιμισοάρας , ..

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στη Ρουμανία, υποστηρίζουν τους απόφοιτους στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης (Masters, PhD).

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνογνωσίας  αιχμής τροφοδοτούν προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής
Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Σημαντικές Ακαδημαϊκές Συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αμερικής, παρέχουν τη δυνατότητα στους πτυχιούχους την απόκτηση «διπλών» μεταπτυχιακών.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η επιλογή της γλώσσας σπουδών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά και φυσικά Ρουμανικά.)

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Ρουμανία ικανοποιούν τα γνωστικά πεδία των προτιμήσεων κάθε πτυχιούχου, τόσο σε επιστημονικές όσο και σε επαγγελματικές αναζητήσεις.

Ως Ενδεικτικούς τίτλους μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να αναφερθούν: M.B.A. (Master of Business Administration), Διοίκηση μονάδων Τουρισμού, Διοίκηση μονάδων Υπηρεσιών, Διοίκηση μονάδων Εμπορίου, Οικονομίας και Διεθνούς Εμπορίου, Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ανάπτυξης Περιφερειών, Risk Management, Αγορές Κεφαλαίων, Επιχειρησιακή Ανάπτυξη και Στρατηγική, Management, Financial, Ξενοδοχειακό Management , κλπ