ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία που θεωρούνται εθνική προτεραιότητα, όπως και ολόκληρο το Πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν μεγάλη ιστορική παράδοση σε Έλληνες φοιτητές ιατρικής, από την δεκαετία του 60, αλλά και σε διακρίσεις (Nobel).

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία, διαθέτουν μακρά επιστημονική παράδοση και ιστορία από το 1857, χωρίς να υπολείπονται τα Πανεπιστήμια θετικών επιστημών, επιστημών μηχανικού και ανθρωπιστικών σπουδών, με ένα κύκλο μεταρρυθμίσεων – με την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε. – που έθεσαν τα θεμέλια των μεγάλων ακαδημαϊκών αλλαγών.

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία αναβαθμίσθηκαν – σε προγράμματα, υποδομές, εργαστήρια, εξοπλισμό – και προσαρμόσθηκαν με τα εκπαιδευτικά Ιατρικά προγράμματα των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου.

Τα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία 49 στον αριθμό, πλαισιώνονται και υποστηρίζονται από Ινστιτούτα και Ερευνητικά Ιδρύματα σε όλους τους τομείς των επιστημών.

Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία, αλλά και Γαλλόφωνα, Γερμανόφωνα υπάρχουν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρέχοντας ισότιμα και αναγνωρισμένα προγράμματα.

Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Φυσικοθεραπεία, Νοσηλευτική, Γυμναστική Ακαδημία, επιστήμες Μηχανικού, στη Ρουμανία παρακολούθησαν Έλληνες φοιτητές από τα τέλη της δεκαετίας του ’50

ΧΑΡΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην κεντρική Ρουμανία (Centrul Romaniei) ):
Πανεπιστήμια Ιατρικής Tg.Mures,
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Sibiu,
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Brasov.

Πανεπιστήμια Ιατρικής βορειοδυτικής Ρουμανίας (Nord Vest Romaniei ):
Πανεπιστήμια Ιατρικής Oradea,
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Cluj-Napoca,

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην βορειοανατολική Ρουμανία (Nord Est Romaniei ) :
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Iasi,
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Suceava (αναμένεται κρατική διαπίστευση)

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην νοτιοανατολική Ρουμανία (Sud Est Romaniei ) :
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Galati,
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Constanta,

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Νότια Ρουμανία (Sud Romaniei) :
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Bucuresti,

Πανεπιστήμια νοτιοδυτικής Ρουμανίας (Sud-Vest Romaniei ) :
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Timisoara,
Πανεπιστήμιο Ιατρικής Arad,

Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία σε πεδία επιστημών ( πλήν Ιατρικής), αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και γερμανόφωνα.
Τα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία με τις Πανεπιστημιακές Σχολές τους (924 στον αριθμό) κατανέμονται γεωγραφικά, με πλήρη ισορροπία, σε 7 γεωγραφικές ενότητες-περιφέρειες:

Πανεπιστήμια στην κεντρική Ρουμανία (Centrul Romaniei) ):
Πανεπιστήμια Tg.Mures,
Πανεπιστήμιο Albalulla,
Πανεπιστήμιο Sibiu,
Πανεπιστήμιο Brasov.

Πανεπιστήμια βορειοδυτικής Ρουμανίας (Nord Vest Romaniei ):
Πανεπιστήμια Oradea,
Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca,
Πανεπιστήμιο Baia Mare.

Πανεπιστήμια στην βορειοανατολική Ρουμανία (Nord Est Romaniei ) :
Πανεπιστήμιο Iasi,
Πανεπιστήμιο Suceava,
Πανεπιστήμιο Bacau.

Πανεπιστήμια στην νοτιοανατολική Ρουμανία (Sud Est Romaniei ) :
Πανεπιστήμιο Galati,
Πανεπιστήμιο Constanta,

Πανεπιστήμια στην Νότια Ρουμανία (Sud Romaniei) :
Πανεπιστήμιο Bucuresti,
Πανεπιστήμιο Targoviiste,

Πανεπιστήμια νοτιοδυτικής Ρουμανίας (Sud-Vest Romaniei ) :

Πανεπιστήμιο Timisoara,
Πανεπιστήμιο Arad,
Πανεπιστήμιο Petrosani.

Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία-Αναγνωρίσεις

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία απολαμβάνουν τη διεθνή αναγνώριση των τίτλων τους (Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών).

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία αντιπροσωπεύουν την αριστεία, μέσα από τα 29 ακαδημαϊκά κέντρα –πανεπιστημιουπόλεις , προσελκύοντας χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο: Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδά, Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο, Συρία, Ινδία, Τουρκία, Ν.Αφρική, Αλγερία, Ισπανία κλπ.

Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία συνδυάζουν ένα υπέροχο μείγμα παράδοσης και μοντερνισμού, με παραδοσιακές ή νέες σύγχρονες Πανεπιστημιουπόλεις.

Τα Πανεπιστήμια Ρουμανίας, τόσο σε παραδοσιακούς τομείς σπουδών και έρευνας (Ιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Φυσικοθεραπεία, Aerospace Engineering, Αρχιτεκτονική, Γεωπονική, Μηχανικούς Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Χημεία, Πολιτικούς Μηχανικούς, και Μηχανολόγους) , αλλά και σε νέα επιστημονικά πεδία (Πληροφορική, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Επικοινωνία, Ευρωπαϊκές Σπουδές, κλπ. ) καλύπτουν κάθε ακαδημαϊκή αναζήτηση και απαίτηση.

Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία, δίδακτρα, κόστος διαβίωσης

Τα δίδακτρα των Πανεπιστημίων Ιατρικής στη Ρουμανία, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Τα δίδακτρα Ιατρικής των Πανεπιστημίων της Ρουμανίας σε συγκερασμό με το κόστος διαβίωσης διαμορφώνουν ευνοϊκές οικονομικές προϋποθέσεις.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας.

Μεταπτυχιακά προγράμματα (MASTER’S – PHD)

Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά, μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνολογικής αιχμής τροφοδοτούν προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία πλαισιώνονται από ερευνητικά και τεχνολογικά ινστιτούτα , συνεργασίες με τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και οργανισμών υψηλής τεχνογνωσίας , αναπτύσσοντας παράλληλα διευρωπαϊκές συνεργασίες, με επιστημονικό, ερευνητικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Πανεπιστήμια στη Ρουμανία ιστορική αναδρομή

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Τα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία έχουν αναφορά στα πρώτα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , στην Ακαδημία Vasiliana στο Ιάσιο το 1640 και στην Ακαδημία Βουκουρεστίου το 1700.

Το 1835 ιδρύεται η Ακαδημία Mihaileana στο Ιάσιο, πρόδρομος του σημερινού Πανεπιστημίου του Ιασίου, και στο Βουκουρέστι αντίστοιχα η Γεωπονική σχολή το 1852, η Εθνική σχολή Ιατρικής και Χειρουργικής το 1857, το 1864 η Εθνική Σχολή Αρχιτεκτονικής, Οδών, Γεφυρών και Ορυχείων και το 1865 η Σχολή Καλών Τεχνών.

Το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας ιδρύθηκε από τον πρίγκηπα Al.I.Cuza το 1860-το Πανεπιστήμιο του Ιασίου- το 1864 το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και το 1872 το Πανεπιστήμιο του Κλούζ (Cluj).

Πανεπιστήμια στη Ρουμανία, βιβιλοθήκες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία διαθέτουν ένα αξιόλογο δίκτυο βιβλιοθηκών που στηρίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας στα Πανεπιστήμια με 24.000.000 τόμους.

Τα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας ενισχύουν τις Βιβλιοθήκες με μόνιμη επικοινωνία, διασφαλίζοντας την εθνική και διεθνή ανταλλαγή των εκδόσεων.

Μεταξύ των βιβλιοθηκών, με τις πλέον ισχυρές διαδικασίες διεθνούς ενημέρωσης διακρίνουμε:

Τη βιβλιοθήκη του Κλούζ, με 1652 διεθνείς συνεργασίες σε 72 χώρες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΤη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου , με 1016 διεθνείς συνεργασίες σε 74 χώρες.
Τη βιβλιοθήκη του Ιασίου, με 870 διεθνείς συνεργασίες σε 68 χώρες.
Τη βιβλιοθήκη της Τιμισοάρας , με 402 διεθνείς συνεργασίες σε 54 χώρες.

Όλες οι Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με τη συνεχή αναβάθμιση, εξελίσσονται σε χώρους αφιερωμένους στην απαιτητική γνώση και σε σύγχρονο εργαλείο εργασίας, απαραίτητο σε κάθε φοιτητή ή ερευνητή που διψά για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

Πανεπιστήμια στη Ρουμανία –ποιότητα σπουδών

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.). Τα Πανεπιστήμια στη Ρουμανία αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο E.Q.A.R., στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας (INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ