ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΛΙΤΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (TECHNICAL UNIVERISTY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST- UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTI DIN BUCURESTI- UTCB)

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, σε αγγλόφωνα και γαλλόφωνα τμήματα, με ιστορία και παράδοση για έλληνες φοιτητές, από τη δεκαετία του 60, ελλήνων φοιτητών που σήμερα είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί.

Προϋποθέσεις εισαγωγής και σπουδών στο αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο Πολυτεχνείο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

Η εισαγωγή των υποψηφίων φοιτητών βασίζεται στις επιδόσεις υποψηφίων στο Λύκειο (τόσο σε επίπεδο Μ.Ο. βαθμολογιών όσο και στα αντίστοιχα θεματικά πεδία μαθηματικών, φυσικής, γεωμετρίας), στο επίπεδο πιστοποίησης της γλώσσας (έγκυρες και «εν ισχύ»).

Πολυτεχνείο Βουκουρέστι- Ιστορία

Το Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, έχει απλωμένες τις ρίζες του βαθιά στον χρόνο, στην Σχολή τοπογράφων γης και στη Σχολή Γεφυρών δρόμων και ορυχείων, που δημιουργήθηκαν αντίστοιχα το 1818 και το 1867.

Με την ενοποίηση τους και τις αναδιαρθρώσεις το 1948 ιδρύθηκε το U.T.C.B. Είναι το μοναδικό Πολυτεχνείο που ασχολείται «καθ’ ολοκληρίαν» στην εκπαίδευση του Πολιτικού Μηχανικού και των συναφών τομέων δράσης του. 

Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, δομή, επιτυχίες και επιτεύγματα.

Το Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, είναι δομημένο σε 6 Faculties:

  • Faculty of Civil, Industrial and Agricultural Buildings
  • Faculty of Hydrotechnics
  • Faculty of Railways, Roads and Bridges
  • Faculty of Building Services Engineering
  • Faculty of Technological Equipment 
  • Faculty of Geodesy

Τα Faculties ακολουθούν 3 κύκλους σπουδών: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, PhD, με αγγλόφωνα και γαλλόφωνα τμήματα

Το Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου φιλοξενεί 8.600 φοιτητές με 540 στελέχη ακαδημαϊκού προσωπικού σε χώρους 13.000 τ.μ.

Δίδακτρα Πολυτεχνείου Βουκουρεστίου 

Τα δίδακτρα είναι 2500 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος και σε περιπτώσεις υποτροφιών 4500 lei.

Κόστος ζωής 

Το φοιτητικό κόστος ζωής στην πόλη του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία,  είναι 700-850 ευρώ ανά μήνα.

Η πόλη του Βουκουρεστίου

Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας και αποτελεί οικονομικό, βιομηχανικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας με 1.850.000 κατοίκους.

Από την Παλαιολιθική περίοδο υπήρχαν διάσπαρτοι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, που καλυπτόταν από πυκνά δάση.

Έγγραφα τεκμήρια για την πόλη του Βουκουρεστίου υπάρχουν σε επάρκεια από το 1459. 

Σήμερα το Βουκουρέστι έχει ισχυρή ανάπτυξηεκπροσωπώντας το 23,7% του ΑΕΠ της χώρας, το ¼ της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ κατοικείται μόλις από το 9% του πληθυσμού της χώρας.

Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, με τις τελευταίες να διευρύνονται τα 15 τελευταία χρόνια (κατασκευές, πληροφορική, κ.λπ.).

Το Βουκουρέστι διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών (από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη) που συμπεριλαμβάνει λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ, μετρό, τρένα και 2 αεροδρόμια.

Η πόλη του Βουκουρεστίου έχει πολιτιστική ζωή και δράση βασισμένη στην παγκόσμια κουλτούρα.

Διαθέτει αξιοθέατα, κτίρια, μουσεία, εκκλησίες σε ένα μείγμα μεσαιωνικής, νεοκλασσικής, Αρτ Νουβό, και νεορουμανικής αρχιτεκτονικής ανανέωσης, με την τάση προσθήκης σύγχρονων πτερύγων και προσόψεων σε ιστορικά κτίρια