Πληροφορικής και Μηχανικών Η/Υ στη Ρουμανία, είναι σπουδές που έχουν σημειώσει, ακαδημαϊκά, επιστημονικά και τεχνολογικά, ραγδαία εξέλιξη και. πλέον, ουδόλως υπολείπονται, από αντίστοιχα ιδρύματα τεχνολογικά κορυφαίων χωρών.

Πληροφορική στο Ιάσιο

Πληροφορική στο Ιάσιο