ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (UNIVERISTYPOLITECHNICALOFBUCURESTI- UPB)

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου χρονολογείται από το 1867 με την εισαγωγή των πρώτων μαθημάτων Χημείας σε Πανεπιστημιακό επίπεδο (τα αρχαιότερα μαθήματα Χημείας στη Ρουμανία) με τα πρώτα εργαστηριακά μαθήματα.

Η πρώτη νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού τέθηκαν σε ισχύ το 1938 και ταυτόχρονα ιδρύεται η Σχολή Χημικών Μηχανικών (FacultyofIndustrialChemistry).

Στην πορεία των χρόνων η Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας αναπτύσσεται, εξελίσσεται με σύγχρονους τομείς σπουδών, ειδικοτήτων, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, ικανά να καλύψουν την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη αλλά και την επαγγελματική ζήτηση.

Οι σπουδές Χημικού Μηχανικού στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι είναι 4ετούς φοίτησης (Bachelor 240 ECTS), με Master διετούς φοίτησης (120 ECTS) και διδακτορικές σπουδές 3ετούς φοίτησης (PhD 180 ECTS).

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου, συντονίζει το Εθνικό Συνέδριο για τη Χημεία και τη Χημική Μηχανική, συμμετέχοντας ενεργά και σε διεθνείς δραστηριότητες και δημοσιεύσεις.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η αξιολόγηση- βαθμολόγηση βασίζεται στις Ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου και σε εισαγωγικό Τεστ.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα σποδών του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, είναι 1.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής στην πόλη του Βουκουρεστίου

Το κόστος ζωής στην πόλη του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία είναι 700-850 ευρώ ανά μήνα.

Η πόλη του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα της Ρουμανίας και αποτελεί οικονομικό, βιομηχανικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας με 1.850.000 κατοίκους.

Από την Παλαιολιθική περίοδο υπήρχαν διάσπαρτοι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, που καλυπτόταν από πυκνά δάση.

Έγγραφα τεκμήρια για την πόλη του Βουκουρεστίου υπάρχουν σε επάρκεια από το 1459. 

Σήμερα το Βουκουρέστι έχει ισχυρή ανάπτυξηεκπροσωπώντας το 23,7% του ΑΕΠ της χώρας, το ¼ της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ κατοικείται μόλις από το 9% του πληθυσμού της χώρας.

Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, με τις τελευταίες να διευρύνονται τα 15 τελευταία χρόνια (κατασκευές, πληροφορική, κ.λπ.).

Το Βουκουρέστι διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών (από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη) που συμπεριλαμβάνει λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ, μετρό, τρένα και 2 αεροδρόμια.

Η πόλη του Βουκουρεστίου έχει πολιτιστική ζωή και δράση βασισμένη στην παγκόσμια κουλτούρα.

Διαθέτει αξιοθέατα, κτίρια, μουσεία, εκκλησίες σε ένα μείγμα μεσαιωνικής, νεοκλασσικής, Αρτ Νουβό, και νεορουμανικής αρχιτεκτονικής ανανέωσης, με την τάση προσθήκης σύγχρονων πτερύγων και προσόψεων σε ιστορικά κτίρια