Τα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Ρουμανίας ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές εξελίξεις αλλά και τις νέες απαιτήσεις στον τομέα υγείας έχουν εντάξει στα προγράμματά τους σπουδές Βιοϊατρικής.
Προετοιμάζουν, λοιπόν, φοιτητές ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση, στη διάγνωση, στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση ασθενειών και νόσων.

Τα προγράμματα Βιοϊατρικής εκπαιδεύουν τους φοιτητές στις νέες μεθόδους και εργαστηριακές πρακτικές, ώστε με την ισχυρή θεωρητική βάση αλλά και τις απαραίτητες σύγχρονες δεξιότητες, εφόδια θεμελιώδους σημασίας, για την αντιμετώπιση των διαταραχών υγείας και παθογενειών.

Βιοϊατρική στο Ιάσιο

Βιοϊατρική στο Ιάσιο