Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία αποτελεί μια ελκυστική διέξοδο σπουδών όχι μόνο για Έλληνες φοιτητές, αλλά και για πλήθος φοιτητών από την δυτική Ευρώπη.

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία δεν έχει τίποτε να «ζηλέψει» από οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή Σχολή στην Δυτική  Ευρώπη.

Η Οδοντιατρική στη Ρουμανία με το ακαδημαϊκό προσωπικό, τα εργαστήρια, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι Πανεπιστημιακές κλινικές, οι παρεχόμενες ειδικεύσεις και μεταπτυχιακά, είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρότυπα.

Οδοντιατρική στο Βουκουρέστι

Οδοντιατρική στο Βουκουρέστι

Οδοντιατρική στο Κλούζ

Οδοντιατρική στο Κλούζ

Οδοντιατρική στην Κραϊόβα

Οδοντιατρική στην Κραϊόβα

Οδοντιατρική στην Κωνστάντσα

Οδοντιατρική στην Κωνστάντσα

Οδοντιατρική στην Τιμισοάρα

Οδοντιατρική στην Τιμισοάρα

Οδοντιατρική στο Ιάσιο

Οδοντιατρική στο Ιάσιο