Η Κτηνιατρική  στη  Ρουμανία στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών, ώστε, αποφοιτώντας, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αιτήματα και προβλήματα της ειδικότητάς τους καθώς και την απρόσκοπτη και επιτυχή πραγματοποίηση της ένταξής τους στην επαγγελματική ζωή.

H Ρουμανία χαρακτηρίζεται από μακρά παράδοση διατήρησης ισχυρών δεσμών φιλίας και δραστηριότητας με το ζωϊκό βασίλειο.

Δεσμοί που έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα αγάπης και φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς. Κάθε αστικό σπίτι φροντίζει και φιλοξενεί κάποιο ζώο.

Η Κτηνιατρική  στη  Ρουμανία πλεονεκτεί στον κλάδο της ζωϊκής παραγωγής, καθώς διασυνδέονται με σύγχρονες μονάδες (η μεγαλύτερη και η πλέον σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη)παράλληλα με μονάδες τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βασισμένες σε επικαιροποιημένες τεχνικές και τεχνολογίες.

Η Κτηνιατρική  στη  Ρουμανία στηρίζει το σύνολο αυτό των ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Κτηνιατρική στο Βουκουρέστι

Κτηνιατρική στο Βουκουρέστι

Κτηνιατρική στο Ιάσιο

Κτηνιατρική στο Ιάσιο

Κτηνιατρική στο Κλούζ

Κτηνιατρική στο Κλούζ

Ιατρική στην Τιμισοάρα

Ιατρική στην Τιμισοάρα