Η Ιατρική στη Ρουμανία στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών , ώστε, αποφοιτώντας, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αιτήματα της ειδικότητάς τους καθώς και την απρόσκοπτη και επιτυχή πραγματοποίηση της ειδικότητάς τους.

Οι σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία (αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και ρουμανόφωνα 6ετη προγράμματα σπουδών) καλύπτουν την προετοιμασία των φοιτητών- εισαγωγικό και κλινικό κύκλο σπουδών- ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τις κλινικές σπουδές ειδικότητας- ιατρική ειδικότητα- στη Ρουμανία, Ελλάδα, στις χώρες της Ε.Ε. και ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία.

Ιατρική στο Αράντ

Ιατρική στο Αράντ

Ιατρική στο Βουκουρέστι

Ιατρική στο Βουκουρέστι

Ιατρική στο Γαλάτσι

Ιατρική στο Γαλάτσι

Ιατρική στο Ιάσιο

Ιατρική στο Ιάσιο

Ιατρική στην Κωνστάντσα

Ιατρική στην Κωνστάντσα

Ιατρική στην Κραϊόβα

Ιατρική στην Κραϊόβα

Ιατρική στο Κλούζ

Ιατρική στο Κλούζ

Ιατρική στην Οραντέα

Ιατρική στην Οραντέα

Ιατρική στο Τίργκου Μούρες

Ιατρική στο Τίργκου Μούρες

Ιατρική στην Τιμισοάρα

Ιατρική στην Τιμισοάρα