Η Φαρμακευτική στη Ρουμανία ξεπήδησε μέσα από τα Πανεπιστήμια Ιατρικής, λίγο μετά την δημιουργία τους, αναγνωρίζοντας τον εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο της Φαρμακευτικής επιστήμης , ως αναγκαιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στα εν εξελίξει συστήματα υγείας.

Φαρμακευτική στη Ρουμανία, δημιουργία που υποστηρίχθηκε από τη διαμόρφωση αυτόνομων Πανεπιστημιακών σχολών, με ιδιαίτερη ακαδημαϊκή ταυτότητα και οντότητα.

Με την ένταξη στην Ε.Ε., ιδιαίτερα, υπήρξε κινητοποίηση και ενεργοποίηση στην κατεύθυνση ευθυγράμμισης και προσαρμογής στα Ευρωπαϊκά Φαρμακευτικά πρότυπα.

Φαρμακευτική στο Ιάσιο

Φαρμακευτική στο Ιάσιο