Οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στη Ρουμανία την τελευταία δεκαετία, έχουν ενισχυθεί αποφασιστικά από την πολιτεία.

Με την ένταξη, μάλιστα της Ρουμανίας στην Ε.Ε. οι προσπάθειες αυτές έχουν πολλαπλασιασθεί και ήδη υπάρχουν σε εξέλιξη εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Τις σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών παρακολουθούν φοιτητές από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ κλπ

Οι σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών τη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών , διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Διοίκηση Επιχειρήσεων Βουκουρέστι

Διοίκηση Επιχειρήσεων Βουκουρέστι