Τα Πανεπιστήμια Ψυχολογίας στη Ρουμανία παρέχουν σύγχρονα και δυναμικά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών που προετοιμάζουν τους φοιτητές τους ώστε να είναι σε θέση αποφοιτώντας να διερευνούν την ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη μελέτη και πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Με την πολυθεματική μεθοδολογία των προγραμμάτων Ψυχολογίας αναπτύσσουν στους φοιτητές τους, την προσέγγιση των πολλαπλών εφαρμογών της ψυχολογίας στη εκπαίδευση, στη διαφήμιση, στις δημόσιες σχέσεις, στις εργασιακές σχέσεις, στις συμπεριφορές ειδικών ομάδων του πληθυσμού, παρέχοντας την ουσιαστική υποστήριξη στην εκκίνηση της ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τεχνικών, πέρα από ένα βαθύ και ουσιαστικό υπόβαθρο θεωρητικής κατάρτισης.

Ψυχολογία στο Κλούζ

Ψυχολογία στο Κλούζ