ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία, όπως και σε οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα, προέκυψαν ως αναγκαιότητα, από τη ραγδαία εξέλιξη της γνώσης, τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας νέων πτυχιούχων αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες και απαιτήσεις για εξειδικευμένη γνώση, που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων που επιβάλλουν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους

Μεταπτυχιακά στη Ρουμανία αναφέρονται ως όρος, σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία (Θετικό, Τεχνολογικό, Θεωρητικό και Τεχνών) που τους ενδιαφέρουν, με τελικό στόχο, την προώθηση της έρευνας και της υψηλής ειδίκευσης και τεχνογνωσίας .

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή/και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως τυπική απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.

Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου, που άλλοτε θεωρούνταν ως εξαιρετικό προσόν, τείνει να θεωρείται στην αγορά ως κάτι το δεδομένο για κάθε νέο που επιδιώκει να κάνει καριέρα.

Οι τάσεις αυτές κάνουν επιτακτική την ανάγκη αξιόπιστης πληροφόρησης για τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι να μπορούν να επιλέξουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο επίπεδο και πεδίο γνώσεων, στα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές επιθυμίες και προσδοκίες τους.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Ρουμανία (Master’s) το RomanianStudies καινοτομεί στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του, παρέχοντας τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε όλους τους πτυχιούχους, ανεξάρτητα από ειδικότητα, να διευρύνουν τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, να εμβαθύνουν το γνωστικό τους πεδίο, μέσα από Μεταπτυχιακές Σπουδές ουσιαστικής ειδίκευσης.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master’s) στη Ρουμανία είναι σοβαρά (και όχι σοβαροφανή) αξιόπιστα, δομημένα, με μεγάλη εξειδίκευση, με σταθερά θεμέλια και υψηλού επιπέδου γνώσεις.

Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master’s) στη Ρουμανία, πρυτανεύει το κριτήριο της Ποιότητας και η συνεχής βελτίωσή της , η σύνδεσή τους με την Αγορά εργασίας και το απαραίτητο υπόβαθρο πανευρωπαϊκής εμβέλειας και αναγνώρισης.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Ρουμανία και η ανάπτυξή τους αποτελεί στρατηγικό στόχο των Ιδρυμάτων καθώς αυτές συνιστούν κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητας τους.

Τα αντικείμενα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όπως άλλωστε και των περισσότερων προπτυχιακών Τμημάτων, αφορούν σύγχρονα επιστημονικά πεδία, διεπιστημονικά, με υψηλή απήχηση στην κοινωνία και ελκυστικότητα στην αγορά εργασίας

Διαθέτουν επαρκές και υψηλής στάθμης επιστημονικό προσωπικό, την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, σύγχρονους ακαδημαϊκούς και λειτουργικούς κανονισμούς.

Επιλέξτε Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master’s) σε Ρουμανικά Πανεπιστήμια, με ουσιαστική ειδίκευση, προσανατολισμένα στις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της Αγοράς Εργασίας ή σε μελλοντικές Ακαδημαϊκές επιδιώξεις.

Η εφαρμογή διαδικασιών αποτίμησης της ποιότητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, μέσα από αξιολόγηση των διδασκομένων, των διδασκόντων, του προγράμματος σπουδών και της διοικητικής τους λειτουργίας, με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές παιδαγωγικές μεθόδους, αποτελεί πάγια πρακτική και, δια της ανάδρασης που λαμβάνεται, επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση των παραμέτρων λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στόχος των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι, η δημιουργία αποφοίτων – στελεχών ικανών που θα έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε να είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης και που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος του 21ου αιώνα.

Μεταπτυχιακά προγράμματα στη Ρουμανία, με εναλλακτικές επιλογές , δίδακτρα και κόστος παραμονής προσιτά σε κάθε υποψήφιο (τα χαμηλότερα στην Ε.Ε.).

Μεταπτυχιακά προγράμματα στη Ρουμανία που υποδέχονται πτυχιούχους και από συγγενή επιστημονικά πεδία.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Ρουμανία , αναγνωρισμένα στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες –μέλη της Ε.Ε., οργανωμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις αντίστοιχες Οδηγίες.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Ρουμανία παρακολουθούν φοιτητές από Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική: Αίγυπτο, Αλβανία, Αυστρία,, Αιθιοπία, Γαλλία, Βοσνία, Γερμανία, Γκάνα, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισπανία, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδά, Κύπρος, Κένυα, Λίβανο, Μαυροβούνιο. Μαρόκο, Νιγηρία, Νορβηγία, , Ουκρανία, Ουγγαρία, Πακιστάν ,Παλαιστίνη, Σερβία, Σκόπια, Συρία, Σουδάν, Σουηδία, Τυνησία, Υεμένη.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Ρουμανία που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσης, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές σας προσδοκίες, για την απόκτηση πλεονεκτήματος στον απαιτητικό επαγγελματικό στίβο.

Ασφαλώς τα κριτήρια επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και η ιεράρχηση τους είναι μια αυστηρώς προσωπική υπόθεση. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των προσδοκιών των υποψηφίων και του μεταπτυχιακού προγράμματος, έτσι ώστε ο/η ενδιαφερόμενος να επιλέξει εκείνο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του.

Το RomanianStudies κάνει τις αναζητήσεις σας πραγματικότητα.

Το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο RomanianStudies έχει ως στόχο την τεκμηριωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική , για θέματα επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών και αποτελεί έναν πολύτιμο συμπαραστάτη προς τους φοιτητές και αποφοίτους στην αναζήτηση, επιλογή και προετοιμασία τους για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη Ρουμανία τα καθιστούν αποφασιστικής σημασίας για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της καριέρας σας.

Η ανοικτή, συνεχής και απρόσκοπτη συνεργασία ακαδημαϊκού προσωπικού και μεταπτυχιακών φοιτητών , αναδεικνύει δεξιότητες, μεθόδους για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη, ενισχύει το διεπιστημονικό υπόβαθρο, δημιουργεί διαύλους με τον κόσμο των επιστημών αλλά και τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master’s) στη Ρουμανία αποτελούν τη φυσική προέκταση και ολοκλήρωση των προπτυχιακών σας σπουδών, εναρμονισμένων στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς εξελίξεις.

Φυσικά αποτελούν τον προθάλαμο για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος (PhD, Dphil).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ -ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται συνήθως με τη διαδικασία της επιλογής, ή των εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών) ,με αναγκαία προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη τεκμηριωμένου φακέλου του υποψηφίου.

Η διαδικασία εισαγωγής καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Παράμετροι που συνεκτιμώνται, κατά τη διαδικασία της επιλογής είναι: ο βαθμός του πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το Π.Μ.Σ., η προπτυχιακή διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, και η τυχόν ερευνητική – συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου, η γνώση ξένων γλωσσών και το γενικότερο ακαδημαϊκό προφίλ, η δράση και προσωπικότητα του υποψηφίου.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να θέσετε και να απαντήσετε και με την υποστήριξή μας, σε κάποιες βασικές αναζητήσεις – ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή σας για να ακολουθήσετε μεταπτυχιακές σπουδές:

1. Γιατί θέλω να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές;
2. Διαθέτω τα απαραίτητα προσόντα για να πετύχω σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα;
3. Έχω το ενδιαφέρον και είμαι πρόθυμος να αφιερώσω το χρόνο και τον κόπο που απαιτείται για την περάτωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος;
4. Ποιοι είναι οι κοντινοί και μακροπρόθεσμοι επαγγελματικοί μου στόχοι;
5. Είναι τα μεταπτυχιακά απαραίτητα για να πετύχω αυτούς τους στόχους;
6. Ποια είναι η κατεύθυνση, το αντικείμενο σπουδών και το θεματικό πεδίο που θέλω να ακολουθήσω;
7. Είναι ευέλικτη η δομή προγράμματος σπουδών; Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα;
8. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος ευνοούν την πρωτότυπη έρευνα ή την πρακτική εφαρμογή γνώσεων

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, τίθενται εύλογα ερωτήματα:

Τι χρειάζεται για να γίνω δεκτός?
Τι διαδικασίες και προϋποθέσεις απαιτούνται?
Πως εξασφαλίζω θέση?
Πόσα είναι τα δίδακτρα?
Ποιες συστατικές επιστολές απαιτούνται?
Ποια πιστοποιητικά γλώσσας χρειάζονται?
Τι πρέπει να εμπεριέχει ο φάκελός μου για να υποστηρίζεται ισχυρά η υποψηφιότητά μου?
Υπάρχουν προγράμματα πλήρους ή μερικής παρακολούθησης?
Πόσο ανταγωνιστική είναι η υποψηφιότητα για αίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα; Τί ποσοστό υποψηφίων γίνεται δεκτό;
Πόσο σημαντικό θεωρείται το κριτήριο του τελικού βαθμού του πτυχίου;
Ποια άλλα κριτήρια θεωρούνται σημαντικά για την επιλογή των υποψηφίων;

Το RomanianStudies σας υποστηρίζει αποτελεσματικά και ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΘΕΣΗ και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ