ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΤα τμήματα Οδοντοτεχνικής στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας, προετοιμάζουν τους φοιτητές τους, στην κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανισμών διαφόρων τύπων, για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

Τα προγράμματα Οδοντοτεχνικής στη Ρουμανία προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ).

Οι σπουδές Οδοντοτεχνικής στη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

Τα τμήματα Οδοντοτεχνικής στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών , διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Τα δίδακτρα των σχολών Οδοντοτεχνικής στα Πανεπιστήμια της  Ρουμανίας, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών και επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές  Οδοντοτεχνικής  στη Ρουμανία αναγνωρίζονται (αυτόματα) στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ-πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, οι απόφοιτοι απολαμβάνουν  πλήρη Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά δικαιώματα, όπως επίσης και σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε Β.Αμερική (ΗΠΑ-Καναδά) , Αυστραλία, κλπ.

Τα Πανεπιστημιακά τμήματα  Οδοντοτεχνικής στη Ρουμανία υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια με σχολές Οδοντοτεχνικής στη  Ρουμανία, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια  Οδοντοτεχνικής  της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστήμια με τμήματα Οδοντοτεχνικής  που ευρίσκονται στις πόλεις:

Αράντ, Βουκουρεστίου, Γαλατσίου, Ιασίου, Κλούζ, Κραϊόβας, Κωνστάντσας,   Οράδιας,  Ταργκου Μούρες, Τιμισοάρας , ..

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

                                                   ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ