ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Ιατρική στη Ρουμανία στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών , ώστε, αποφοιτώντας, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αιτήματα της ειδικότητάς τους καθώς και την απρόσκοπτη και επιτυχή πραγματοποίηση της ειδικότητάς τους.

Οι σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία (αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και ρουμανόφωνα 6ετη προγράμματα σπουδών) καλύπτουν την προετοιμασία των φοιτητών- εισαγωγικό και κλινικό κύκλο σπουδών- ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τις κλινικές σπουδές ειδικότητας- ιατρική ειδικότητα- στη Ρουμανία, Ελλάδα, στις χώρες της Ε.Ε. και ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία.

Πως εισάγεται ένας υποψήφιος στις Ιατρικές Σχολές της Ρουμανίας?

Για σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία ένας υποψήφιος πρέπει να έχει Απολυτήριο Λυκείου (Γενικά Λύκειο, ΕΠΑΑΛ Β’ Ομάδα) και να έχει δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις στην κατεύθυνση Ιατρικής.

Ανάλογα το Ιατρικό Πανεπιστήμιο στη Ρουμανία, υπάρχουν αξιολογήσεις μόνο με υποβολή φακέλου ή μόνο με test ή και φακέλους και test.

Διαβάστε παρακάτω (κατά αλφαβητική σειρά) τι ισχύει για κάθε Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Ρουμανία: Τρόποι εισαγωγής, δίδακτρα, κόστος διαβίωσης.

1.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής του Αράντ (Αγγλόφωνο τμήμα)

Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αράντ στη Ρουμανία γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης (Medical Entry Examination) σε Βιολογία, Χημεία και Αγγλικά.

Προετοιμασία επιτυχίας για τις εξετάσεις!!!

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή.

Ειδικά προγράμματα εισαγωγής για φοιτητές εκτός Αθηνών!

Τα δίδακτρα είναι 5.000 ευρώ ανά Ακαδημαϊκό έτος.

Το κόστος ζωής είναι 550-650 ευρώ ανά μήνα (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

 

2.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Βουκουρέστι (Αγγλόφωνο τμήμα).

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο γίνεται με βάση το Ακαδημαϊκό προφίλ του υποψηφίου και του πιστοποιητικού γλώσσας.

Εφόσον το πιστοποιητικό δεν είναι το κατάλληλο ή «εν ισχύ» προβλέπεται γραπτό τεστ γλώσσας.

Προετοιμασία επιτυχίας για το test γλώσσας

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχία στο Test της γλώσσας (εφόσον απαιτείται) 

Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών!

Τα δίδακτρα είναι 6.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 750-950 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες)

 

3.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Γαλάτσι (Αγγλόφωνο τμήμα).

Οι υποψήφιοι εισάγονται με γραπτές εξετάσεις στη γλώσσα (Medical Entry Examination) ανεξάρτητα από την πιστοποίηση γλώσσας που διαθέτουν.

 Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχία στο Test της γλώσσας 

Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών!

Τα δίδακτρα είναι 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 600-7000 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες)

 

4.Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής του Ιασίου (Αγγλόφωνο ΚΑΙ Γαλλόφωνο τμήμα)

Η εισαγωγή γίνεται με αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις του υποψηφίου  στο Λύκειο, στις Πανελλήνιες, την κατάλληλη και εν ισχύ πιστοποίηση γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά αντίστοιχα), το τεκμηριωμένο Personal Statement, το Βιογραφικό (ιδιαίτερα προσωπικά στοιχεία και δράσεις).

Εφόσον το πιστοποιητικό δεν είναι το κατάλληλο ή «εν ισχύ» προβλέπεται γραπτό τεστ γλώσσας.

Προετοιμασία επιτυχίας για το test γλώσσας

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχία στο Test της γλώσσας (εφόσον απαιτείται) 

Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών!

Τα δίδακτρα της Ιατρικής Σχολής του Ιασίου είναι 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 650-850 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες,….)

 

5.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Κλουζ (Αγγλόφωνο και Γαλλόφωνο τμήμα)

Η εισαγωγή γίνεται με αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις του στο Λύκειο, στις Πανελλήνιες, την κατάλληλη και εν ισχύ πιστοποίηση γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά αντίστοιχα), το τεκμηριωμένο Personal Statement, το Βιογραφικό (ιδιαίτερα προσωπικά στοιχεία και δράσεις).

Εφόσον το πιστοποιητικό δεν είναι το κατάλληλο ή «εν ισχύ» προβλέπεται γραπτό τεστ γλώσσας.

Προετοιμασία επιτυχίας για το test γλώσσας

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχία στο Test της γλώσσας (εφόσον απαιτείται) 

Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών!

       Τα δίδακτρα της Ιατρικής Σχολής του Ιασίου είναι 6.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 750-950 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες)

 

6.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στην Κραϊόβα (Αγγλόφωνο τμήμα)

 

Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Κραϊόβα βασίζεται σε 2 στάδια ως εξής:

Α) Με αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις του στο Λύκειο, στις Πανελλήνιες, την κατάλληλη και εν ισχύ πιστοποίηση γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά αντίστοιχα), το τεκμηριωμένο Personal Statement, το Βιογραφικό (ιδιαίτερα προσωπικά στοιχεία και δράσεις).

Β) Οι επιλεγέντες (ανεξάρτητα από την πιστοποίηση της γλώσσας που διαθέτουν), δίνουν τελικό εισαγωγικό test (Medical Entry Examination) 

Προετοιμασία επιτυχίας για το Test.

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή.

Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών!

       Τα δίδακτρα της Ιατρικής Σχολής του Ιασίου είναι 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 500-650 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες)

 

7.Ιατρική στην Κωνστάντζα στη Ρουμανία, στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής (Αγγλόφωνο τμήμα)

Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αράντ στη Ρουμανία γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης (Medical Entry Examination) σε Βιολογία, Χημεία και Αγγλικά.

       Προετοιμασία επιτυχίας για τις εξετάσεις!!!

       Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή.

       Ειδικά προγράμματα εισαγωγής για φοιτητές εκτός Αθηνών!

       Τα δίδακτρα είναι 5.000 ευρώ ανά Ακαδημαϊκό έτος.

      Το κόστος ζωής είναι 650-750 ευρώ ανά μήνα (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

8.Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Μπρασόβ (Ρουμανόφωνο τμήμα) 

Η αξιολόγηση εισαγωγής περιλαμβάνει απαιτητικές εξετάσεις στην γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Μπρασόβ (Brasov) έχει δίδακτρα 4.000 ευρώ ανά έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 550-650 ευρώ ανά μήνα. (ενοίκιο-διατροφή-καθημερινές ανάγκες).

 

9.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στην Οράντια (Αγγλόφωνο τμήμα)

Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Οράντια βασίζεται σε  αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών, το προφίλ, το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και την εξέταση σε Βιολογία-Χημεία και Γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Οράντια έχει δίδακτρα 4.200 ευρώ

Το ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ.

 

10. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Σιμπίου (Ρουμανόφωνο τμήμα).

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Σιμπίου στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Σιμπίου προϋποθέτει εξετάσεις στην Ρουμανική  γλώσσα.

Η Ιατρική Σχολή του Σιμπίου έχει δίδακτρα 5.000 ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ. (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

 

11.Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής της Τιμισοάρα( Αγγλόφωνο και Γαλλόφωνο τμήμα)

 

Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Τιμισοάρα βασίζεται σε αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών (Αγγλικών ή Γαλλικών), το προφίλ και το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και γραπτή εξέταση (Medical Entry Examination) σε Βιολογία – Χημεία και Αγγλικά (εφόσον δεν υπάρχει η κατάλληλη πιστοποίηση )

Προετοιμασία επιτυχίας για τις εξετάσεις!!!

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή.

Ειδικά προγράμματα εισαγωγής για φοιτητές εκτός Αθηνών!

Η Ιατρική Σχολή Τιμισοάρας  στη Ρουμανία έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 550-750 ευρώ  (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

 

12.Σπουδές στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο Ιατρική ς του Τίργκου Μούρες

Η εισαγωγή γίνεται με αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών, το προφίλ, το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και την εξέταση στη Αγγλική γλώσσα με interview.

Η Ιατρική Σχολή του Tίργκου Μούρες,  έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά έτος.

Το ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ζωής είναι 550-650 ευρώ ανά μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ