ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η Ιατρική στη Ρουμανία στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών , ώστε, αποφοιτώντας, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αιτήματα της ειδικότητάς τους καθώς και την απρόσκοπτη και επιτυχή πραγματοποίηση της ειδικότητάς τους.

Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία-προϋποθέσεις υποψηφιότητας
Για σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία, προαπαιτούμενο είναι η συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, με Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ Β’ Ομάδα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής-Αξιολόγηση-Δίδακτρα- Κόστος ζωής ανά Πανεπιστήμιο Αγγλόφωνο –Γαλλόφωνο.

1. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Αράντ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Αράντ στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Αράντ, γίνεται κατόπιν  εξετάσεων σε Βιολογία-Χημεία  και στην Αγγλική  γλώσσα.

Ιατρική στο Αράντ -Δίδακτρα
Σπουδές  Ιατρικής στη Ρουμανία στην Ιατρική σχολή του Αράντ που έχει δίδακτρα 4.500 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ  (ενοίκιο, διατροφής, καθημερινές ανάγκες).

2. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία

Η εισαγωγή προϋποθέτει τρίωρες γραπτές εξετάσεις στην γλώσσα.(Medical Entry Examination), εφόσον οι πιστοποιήσεις του υποψηφίου δεν είναι οι απαιτούμενες ή «εν ισχύ»

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!

Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Βουκουρέστι
Ιατρική στη Ρουμανία στην  Ιατρική Σχολή του Βουκουρεστίου που έχει δίδακτρα 6.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος, που καταβάλλονται σε 3 δόσεις.

Κόστος ζωής
Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, με το μηνιαίο κόστος ζωής να  είναι 650-850 ευρώ  (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

3. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Γαλατσίου

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Γαλατσίου στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Γαλατσίου προϋποθέτει απαιτητικές εξετάσεις στην Αγγλική  γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Γαλάτσι
Η Ιατρική Σχολή του  έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ  (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

4.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Ιασίου

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Ιασίου στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Ιασίου βασίζεται σε αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών (Αγγλικών ή Γαλλικών), έγκυρες και εν ισχύ,το προφίλ και το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου.

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Ιάσιο
Η ιατρική Σχολή του Ιασίου έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 650-750 ευρώ .

5.. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Κλούζ

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κλούζ, στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Κλούζ  βασίζεται σε  αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών (Αγγλικών ή Γαλλικών), το προφίλ, το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και τη γραπτή εξέταση στη γλώσσα.

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Κλούζ.
Η ιατρική Σχολή του Κλουζ έχει δίδακτρα 6.000 ευρώ ανά έτος.

Κόστος ζωής
Το ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ζωής είναι 750-850 ευρώ.

6.. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Κραϊόβα στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Κραιόβα,  βασίζεται σε  αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών, το προφίλ  και το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στην Κραϊόβα
Η Ιατρική Σχολή της Κραιόβα έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 550-650 ευρώ.

7. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο της Κωνστάντσα

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνστάντσα στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Κωνστάντσας  γίνεται κατόπιν  εξετάσεων στη Αγγλική γλώσσα, στη Βιολογία και στην Χημεία.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στην Κωνστάντσα
Η Ιατρική Σχολή Κωνστάντσας  στη Ρουμανία έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 650-750 ευρώ  (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

8. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Μπρασόβ

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Μπρασόβ στη Ρουμανία
Η αξιολόγηση εισαγωγής περιλαμβάνει απαιτητικές εξετάσεις στην γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Μπρασόβ
Η Ιατρική Σχολή του Μπρασόβ (Brasov) έχει δίδακτρα 4.000 ευρώ ανά έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 550-650 ευρώ ανά μήνα. (ενοίκιο-διατροφή-καθημερινές ανάγκες).

9.. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο της Οράντια

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Οράντια στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Οράντια βασίζεται σε  αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών, το προφίλ, το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και την εξέταση σε Βιολογία, Χημεία και Γλώσσα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!
Προετοιμάζουμε ταχύρρυθμα τους φοιτητές μας για την επιτυχημένη εισαγωγή!!!
Ειδικά προγράμματα για φοιτητές εκτός Αθηνών

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στην Οράντια Κόστος ζωής
Η Ιατρική Σχολή του Οράντια έχει δίδακτρα 4.200 ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΑΝΤΙΑ,
Το ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ.

10. Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Σιμπίου

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Σιμπίου στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Σιμπίου προϋποθέτει εξετάσεις στην Αγγλική  γλώσσα.

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Σιμπίου
Η Ιατρική Σχολή του Σιμπίου έχει δίδακτρα 5.000 ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ. (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

11.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Τιμισοάρα στη Ρουμανία
Η εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Τιμισοάρα βασίζεται σε αξιολόγηση που συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών (Αγγλικών ή Γαλλικών), το προφίλ και το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου.

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στην Τιμισοάρα
Η Ιατρική Σχολή Τιμισοάρας  στη Ρουμανία έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κόστος ζωής
Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ  (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινές ανάγκες).

12.Ιατρική στη Ρουμανία στο Πανεπιστήμιο του Τίργκου Μούρες

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Τίργκου Μούρες στη Ρουμανία
Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, τις πιστοποιήσεις γλωσσών, το προφίλ, το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και την εξέταση στη Αγγλική γλώσσα με interview.

Ιατρική στη Ρουμανία, δίδακτρα Ιατρικής σχολής στο Τίργκου Μούρες στη Ρουμανία
Η ιατρική Σχολή του Tίργκου Μούρες,  έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ ανά έτος.

Κόστος ζωής
Το ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ζωής είναι 450-550 ευρώ ανά μήνα.

Ιστορία και Πλεονεκτήματα

Οι σπουδές Ιατρικής στα Πανεπιστήμια της  Ρουμανίας έχουν ως αφετηρία τον 18ο Αιώνα .
Από τότε, παράλληλα με τη δημιουργία των πρώτων Πανεπιστημίων, οι Σχολές Ιατρικής αποτέλεσαν τον πυρήνα των αρχικών ειδικοτήτων.

Οι σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία συνοδεύτηκαν στην πορεία με τη δημιουργία Νοσοκομείων – Πανεπιστημιακών Κλινικών, για να καλυφθούν οι κλινικές και εργαστηριακές ανάγκες.

Η Ιατρική στη Ρουμανία υποστηρίζεται με μοντέρνα αμφιθέατρα, επικαιροποιημένα εργαστήρια, σύγχρονες βιβλιοθήκες με διεθνή δικτύωση που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο και τις ανάγκες των φοιτητών.
Η Ιατρική στη Ρουμανία ενισχύεται, με διεθνούς αποδοχής και κύρους συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, εξειδικευμένα σεμινάρια και παρουσιάσεις.

Ιατρική στη Ρουμανία με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις που συντονίζονται σε συνεργασία με δίκτυο ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Γερμανία, Φιλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία…).
Ιατρική στη Ρουμανία με πλήθος επιστημονικών περιοδικών, Ιατρικών ειδικοτήτων και αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις, που ενισχύουν και διευρύνουν την Ακαδημαϊκή δραστηριότητα.

Οι σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία στεγάζονται σε σωστά συντηρημένες υποδομές, με άνεση χώρων, είτε πρόκειται για παραδοσιακά νεοκλασσικά κτίρια, είτε για νεώτερες υπερσύγχρονες κατασκευές.

Η Ιατρική στη Ρουμανία με τις εν γένει υποδομές, συμπερασματικά, διαθέτει την απαιτούμενη λειτουργική άνεση και υποστήριξη στο έργο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Σπουδές Ιατρικής με διδακτικό προσωπικό, (υψηλού κύρους, με δραστηριότητα και συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά κέντρα), που διευθύνει και υποστηρίζει  την εκπαιδευτική δραστηριότητα με ένα ιδανικό μείγμα νεώτερου και αρχαιότερου ακαδημαϊκού πνεύματος.

Οι Ιατρικές σπουδές στη Ρουμανία βασίζονται σε κανόνες και ένα σύγχρονο λειτουργικό πλαίσιο, ευθυγραμμισμένο με την κανονιστική δομή που συνάδει με τους Ακαδημαϊκούς κανόνες και κανονισμούς της Ε.Ε.
Οι Ιατρικές σπουδές στη Ρουμανία, αναγνωρίζονται τόσο από την Ε.Ε. όσο και από όλα τα Πανεπιστήμια των χωρών-μελών.

Η Ιατρική στη Ρουμανία επιπροσθέτως με προγράμματα ανταλλαγών και επισκέπτες καθηγητές κύρους, συμπληρώνεται και τεκμηριώνεται με τις Διεθνείς Πανεπιστημιακές συνεργασίες και ανταλλαγές.
Οι Ιατρικές Σπουδές στη Ρουμανία διαθέτουν το πλεονέκτημα οι απόφοιτοί τους να έχουν άμεση πρόσβαση στην πραγματοποίηση της ειδικότητας, αλλά και στην απόκτηση Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (Master’s –Phd).
Δυνατότητα που αξιοποιούν και οι απόφοιτοι Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Οι Ιατρικές σπουδές στη Ρουμανία, συμπερασματικά, δημιουργούν   απόφοιτους που  διακρίνονται επαγγελματικά και επιστημονικά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι Ιατρικές σπουδές στη Ρουμανία, ανήκουν στο μικρό club χωρών που διαθέτουν Nobel Ιατρικής.
Οι Ιατρικές Σπουδές στη Ρουμανία προσέλκυσαν τους πρώτους Έλληνες φοιτητές την δεκαετία του ’60 και, έκτοτε, χρόνο με το χρόνο μέχρι σήμερα, έχουν πολλαπλασιασθεί εκθετικά.

Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές από τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
Οι Ιατρικές σπουδές στη Ρουμανία υποστηρίζονται με Ρουμανόφωνα, Αγγλόφωνα ,Γαλλόφωνα και Γερμανόφωνα προγράμματα κύρους.

Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία- Βιβλιοθήκες
Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής της Ρουμανίας διαθέτουν ένα αξιόλογο δίκτυο βιβλιοθηκών που στηρίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας, με 24.000.000 τόμους.
Τα Πανεπιστήμια Ιατρικής της Ρουμανίας ενισχύουν τις Βιβλιοθήκες με μόνιμη επικοινωνία, διασφαλίζοντας την εθνική και διεθνή ανταλλαγή των εκδόσεων.

Μεταξύ των βιβλιοθηκών, με τις πλέον ισχυρές διαδικασίες διεθνούς ενημέρωσης διακρίνουμε:
⦁ Τη βιβλιοθήκη του Κλούζ, με 1652 διεθνείς συνεργασίες σε 72 χώρες.
⦁ Τη βιβλιοθήκη του Βουκουρεστίου , με 1016 διεθνείς συνεργασίες σε 74 χώρες.
⦁ Τη βιβλιοθήκη του Ιασίου, με 870 διεθνείς συνεργασίες σε 68 χώρες.
⦁ Τη βιβλιοθήκη της Τιμισοάρας , με 402 διεθνείς συνεργασίες σε 54 χώρες.

Όλες οι Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με τη συνεχή αναβάθμιση, εξελίσσονται σε χώρους αφιερωμένους στην απαιτητική γνώση και σε σύγχρονο εργαλείο εργασίας, απαραίτητο σε κάθε φοιτητή ή ερευνητή που διψά για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ –Δυνατότητα άμεσης έναρξης Ιατρικής Ειδικότητας

Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια Ιατρικής της Ρουμανίας (αυτόματη αναγνώριση), που οι απόφοιτοι απολαμβάνουν πλήρη ακαδημαϊκά, επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια Ιατρικής της Ρουμανίας που ο νεοεισερχόμενος πρωτοετής φοιτητής έχει να επιλέξει ως Πανεπιστήμιο σπουδών από το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας που ιδρύθηκε από τον πρίγκηπα Al. I. Cuza το 1860-το Πανεπιστήμιο του Ιασίου- το 1864 το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, το 1872 το Πανεπιστήμιο του Κλούζ (Cluj) –με τους περισσότερους φοιτητές από την Σουηδία και φημισμένη βιβλιοθήκη- ή ένα από τα νεώτερα Πανεπιστήμια, αλλά δημοφιλή προορισμό πλέον, το Πανεπιστήμιο της Κωστάντσας.

Για τις σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία έχει να επιλέξει Πανεπιστήμια με βάση την πολυπληθέστερη κοινότητα ξένων φοιτητών –το Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα- ή με βάση τα μεταπτυχιακά του προγράμματα –το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα, φημισμένο για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα στην Ιατρική Πληροφορική και Βιοστατιστική….

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ –ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία (αυτόματαη αναγνώριση από τις ελληνικές Νομαρχίες), ατρικές Σχολές που έχεις στη διάθεσή σου ως εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής:
⦁ Ιατρική στο Βουκουρέστι
⦁ Ιατρική στο Γαλάτσι
⦁ Ιατρική στο Ιάσιο
⦁ Ιατρική στην Κραϊόβα
⦁ Ιατρική στο Κλούζ
⦁ Ιατρική στην Κωνστάντσα
⦁ Ιατρική στην Οραντέα
⦁ Ιατρική στη Σουτσιάβα
⦁ Ιατρική στο Ταργκοβίστε
⦁ Ιατρική στην Τιμισοάρα
⦁ Ιατρική στο Τίργκου Μούρες

Οι σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία είναι απόφαση συνετή, έξυπνη και συμφέρουσα-από οικονομική και ακαδημαϊκή άποψη – απόφαση που είναι δική σου.

Ιατρικές σχολές στη Ρουμανία, μαζί μας, καθότι ως ειδικοί για σπουδές στη Ρουμανία, μπορούμε να σε πληροφορήσουμε για τον χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Πανεπιστημίων, να σε προετοιμάσουμε για τις σπουδές σου, να σου εξασφαλίσουμε θέση, να σε υποστηρίξουμε, στην  εγκατάσταση και προσαρμογή σου και να είμαστε δίπλα σου σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου.και στην Ιατρική ειδικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ