ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟι σπουδές Ξένων γλωσσών και Φιλολογιών στη Ρουμανία περιλαμβάνουν αυτόνομα τμήματα Ξένων Φιλολογιών ως εξής: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ουγγρικής, Ρωσικής, Ιταλικής, Ισπανικής, και Ελληνικής γλώσσας.

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών στη Ρουμανία μελετούν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των αντίστοιχων λαών, καλλιεργώντας την ικανότητα κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης λογοτεχνικών κειμένων, με στόχο την προώθηση της έρευνας.

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών στη Ρουμανία επιτυγχάνουν να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τα απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής και της χρήσης της γλώσσας.

Οι σπουδές Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών στη Ρουμανία συνδέουν τις γλωσσολογικές θεωρίες με πεδία εφαρμογής, όπως η επικοινωνία, η μετάφραση , η διερμηνεία και η συμπεριφορά.

Τα προγράμματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στη Ρουμανία προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

Οι σπουδές Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους, σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

 

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στη Ρουμανία έχουν διαμορφώσει σταθερά πλαίσια για την άσκηση των φοιτητών , διευρύνοντας τους ερευνητικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Υποτροφίες για σπουδές , τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master’s- PhD), αποτελούν ένα ακόμη πλεονέκτημα και πόλο έλξης για σπουδαστές από όλη την Ευρώπη.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ  –    ΚΟΣΤΟΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

Τα δίδακτρα  Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας  στη Ρουμανία, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών  επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας.

Οι σπουδές τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στη Ρουμανία υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό υποτροφιών και κατά την εισαγωγή αλλά και με ευκαιρίες υποτροφιών κατά την εξέλιξη των σπουδών, ειδικά για σπουδαστές από χώρες μέλη της Ε.Ε.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οι σπουδές Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση) και παράλληλα οι απόφοιτοι απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Τα Πανεπιστήμια τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια τμήματα  Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας  της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας  της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

 

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστήμια Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας  που ευρίσκονται στις πόλεις:
Αράντ, Βουκουρεστίου, Γαλατσίου, Ιασίου, Κλούζ, Κραϊόβας, Κωνστάντσας,   Οράδιας,  Ταργκου Μούρες, Τιμισοάρας , ..

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών στη Ρουμανία υποστηρίζουν τους απόφοιτους στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης(Masters,PhD).

Ως ενδεικτικούς τίτλους αναφέρουμε:

Μελέτες στη γλώσσα, Πολυπολιτισμικότητα στην Ε.Ε., Επικοινωνία-Πολυπολιτισμικότητα, Μετάφραση-Ορολογία, Διερμηνεία, Ξένη γλώσσα και Δημοσιογραφία, κλπ