ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟι σπουδές Ψυχολογίας στη Ρουμανία ξεχωρίζουν ανάμεσα στις άλλες των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σχολές-τμήματα της Ψυχολογίας βρίσκει ο υποψήφιος στις περισσότερες Πανεπιστημιουπόλεις της Ρουμανίας.

Η Ψυχολογία στη Ρουμανία απολαμβάνει υψηλής κρατικής υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.

Οι σπουδές Ψυχολογίας στη Ρουμανία, ενισχύονται αποφασιστικά με σοβαρές εργαστηριακές υποδομές (εργαστήρια ψυχοπαιδαγωγικής και ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής, πειραματικής ψυχολογίας, ψυχοδιαγνωστικής, αθλητικής αγωγής, πληροφορικής κ.λ.π.)

Οι πανεπιστημιακές σπουδές στην Ψυχολογία, συνδυάζονται με παραδόσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια, πρακτική άσκηση.

Σημαντική εξέλιξη αποτελούν οι διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σπουδές ψυχολογίας στη Ρουμανία μέσω διευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus, Sokrates, Tempus), εμπλουτίζονται με Πανευρωπαϊκές δράσεις και συνεργασίες.
Τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα Ψυχολογίας στη Ρουμανία, έχουν αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών με θεματικές ή τομεακές έρευνες στάσεων, τάσεων και εξελίξεων.

Οι σπουδές Ψυχολογίας στη Ρουμανία ανθίζουν, σημειώνοντας ραγδαία ανάπτυξη σε πολλά πεδία: Κλινική ψυχολογία, Γνωστική-Πειραματική, Συμβουλευτική, Σχολική-Εκπαιδευτική, Εργασίας-Οργανωσιακή, Ψυχικής Υγείας, Εγκληματολογική, Αθλητική, Βιοψυχολογία-Νευροψυχολογία, Αναπτυξιακή, Κοινωνική κ.α.

Οι σπουδές Ψυχολογίας στη Ρουμανία παράλληλα με την ποιότητα σε διδακτικό επίπεδο συνδυάζονται και με πλήθος ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Στα Πανεπιστημιακά τμήματα Ψυχολογίας στη Ρουμανία, Βιωματικά και θεματικά εργαστήρια, με ημερίδες παρουσιάσεων ερευνών, συναντούν τα σύγχρονα παγκόσμια ρεύματα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Τα δίδακτρα Ψυχολογίας στη Ρουμανία, είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Το κόστος διαβίωσης στη Ρουμανία είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών  επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας.

Οι σπουδές Ψυχολογίας στη Ρουμανία υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό υποτροφιών και κατά την εισαγωγή αλλά και με ευκαιρίες υποτροφιών κατά την εξέλιξη των σπουδών, ειδικά για σπουδαστές από χώρες μέλη της Ε.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές Ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση) και παράλληλα οι απόφοιτοι απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Τα Πανεπιστήμια Ψυχολογίας της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Ψυχολογίας της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια Ψυχολογίας της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστήμια Ψυχολογίας  που ευρίσκονται στις πόλεις:

Αράντ, Βουκουρεστίου, Γαλατσίου, Ιασίου, Κλούζ, Κραϊόβας, Κωνστάντσας,   Οράδιας,  Ταργκου Μούρες, Τιμισοάρας , ..

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MASTER’S –PHD) ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας, καλύπτουν ένα ευρύ γνωστικό πεδίο, απαντώντας σε πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών αναζητήσεων.

Τα τμήματα Ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) για πτυχιούχους Ψυχολόγους σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά, μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.

Παραδοσιακοί αλλά και τομείς τεχνολογικής αιχμής τροφοδοτούν προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Τα τμήματα Ψυχολογίας στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλους μεταπτυχιακών:

Ανάλυση προσωπικότητας, Αθλητική ψυχολογία, Στρατιωτική ψυχολογία, Αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας, Εκπαιδευτικό management, Πρώιμη εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Επικοινωνία και αποτελεσματικότητα στη δημοτική εκπαίδευση, κλπ