ΣΠΟΥΔΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣκοπός των τμημάτων Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την καθολική ιστορία της τέχνης, ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική τέχνη και τελειώνοντας  με καλλιτεχνικά κινήματα του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα. Έμφαση δίδεται στην Ευρωπαϊκή Ιστορία της τέχνης.

Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών,  την απόκτηση ειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης του έργου τέχνης. Αποτελεί κοινή ακαδημαϊκή πεποίθηση των διδασκόντων ότι η ιστορία της τέχνης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαδοχή των μορφών μέσα στο χρόνο, αλλά ότι απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση (ιστορία της λογοτεχνίας και της μουσικής, ιστορία των ιδεολογιών, ιστορία της φιλοσοφίας και της αισθητικής, πολιτική και οικονομική ιστορία), όπου το καλλιτεχνικό φαινόμενο διακρίνεται ως ένα από τα στοιχεία που συναπαρτίζουν την ιστορία του πολιτισμού.

Με βάση την παραπάνω λογική έχουν οργανωθεί τα μαθήματα γύρω από πέντε
θεματικούς άξονες:

Η επιστήµη της Iστορίας και Θεωρίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται, όχι ως επιλεγόµενη διδακτική ύλη, αλλά ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική) ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός.

Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως  η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Οπτική Ανθρωπολογία η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, οι Καλλιτεχνικές  τεχνικές, Πολιτιστική Διαχείριση, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική- καλύπτει το χώρο του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική προεσεγγίσεων  σε αρχαίους αλλά και σύγχρονους πολιτισµούς της αναπτυσσόµενης Ευρωπαίκής περιφέρειας.

Πρόγραμμα σπουδών με στόχο  για την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές , όπου η έννοια της διαχείρισης στον τομέα του πολιτισμού, συνδέεται στενά  με τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, σε σχέση με την αγορά έργων τέχνης και την πολιτιστική ζωή της εποχής.

Το πρόγραμμα εξετάζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις,  σε στενή σύνδεση με τις κοινω νι κές και οικονομικές μεταβολές, μέσα από τις  Θεσμικές δομές και προγράμματα .(ραδιόφωνο, τηλεόραση,…)

Η  τέχνη γίνεται αντιληπτή ως ένας “ζωντανός οργανισμός” σε συνεχή μεταμόρφωση μέσα από την ιδέα της εξελικτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ