ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Γυμναστική Ακαδημία στη Ρουμανία (Φυσική Αγωγή) είναι σπουδές υψηλού επιστημονικού κύρους και ποιότητας.

Γυμναστική Ακαδημία στη Ρουμανία (Φυσική Αγωγή) με προγράμματα που προσελκύουν, πλέον, φοιτητές από όλη την Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Νορβηγία,Ολλανδία, Δανία ,Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο) αλλά και Τουρκία, Ισραήλ, Συρία, Ν.Αφρική, Κατάρ κλπ, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό (Master’s ,PhD).

Σπουδές Γυμναστικής Ακαδημίας (Φυσική Αγωγή) διαθέτουν πολλές πόλεις στη Ρουμανία, ανταγωνιζόμενες η μία την άλλη σε ποιότητα σπουδών και αθλητικές επιδόσεις των φοιτητών τους (Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές διακρίσεις).

Δεκάδες φοιτητές των Γυμναστικών Ακαδημιών διακρίνονται σε Ολυμπιακό και Παγκόσμιο επίπεδο σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα.

Οι Γυμναστικές Ακαδημίες στη Ρουμανία έχουν αναπτύξει δίκτυα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας με περισσότερα από 25 Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Οι Γυμναστικές Ακαδημίες (Φυσικής Αγωγή) στη Ρουμανία διαθέτουν καθηγητές-εκπαιδευτικό προσωπικό, με ζηλευτές αθλητικές διαδρομές σε παγκόσμιο επίπεδο, σπουδαίο, συνεχές, ερευνητικό έργο και διεθνή καταξίωση, διασύνδεση και δραστηριότητα.

Οι σπουδές στις Γυμναστικές Ακαδημίες της Ρουμανίας υποστηρίζονται από σύγχρονες υποδομές στα ατομικά και ομαδικά σπορ, κατάλληλες και για τις απαιτητικές χειμερινές ή νυχτερινές αθλητικές δραστηριότητες.

Σπουδές Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία με Διεθνή συμπόσια, ημερίδες και συνέδρια καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ενισχύουν τις προσπάθειες των φοιτητών διαχέοντας όλες τις εξελίξεις από τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Οι Γυμναστικές Ακαδημίας στη Ρουμανία παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους, μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Sokrates, να πραγματοποιήσουν τμήματα των σπουδών τους σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέλη του διαπανεπιστημιακού δικτύου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ( ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) – ΔΙΔΑΚΤΡΑ- ΚΟΣΤΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Πανεπιστήμια Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία με δίδακτρα που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (τουλάχιστον κατά 40%) παρέχοντας τη δυνατότητα στις λαϊκές οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Γυμναστική Ακαδημία στη Ρουμανία με κόστος διαβίωσης που είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε., με παράλληλη υψηλή ποιότητα τροφίμων, περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού), ασφάλειας, δικτύου μεταφορών  επικοινωνίας, υποδοχής και φιλοξενίας.

Σπουδές Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία που υποστηρίζονται από μεγάλο αριθμό υποτροφιών και κατά την εισαγωγή αλλά και με ευκαιρίες υποτροφιών κατά την εξέλιξη των σπουδών, ειδικά για σπουδαστές από χώρες μέλη της Ε.Ε.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ , ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ– ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι σπουδές Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ (αυτόματη αναγνώριση) και οι απόφοιτοι απολαμβάνουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε Β.Αμερική (ΗΠΑ-Καναδά) , Αυστραλία, κλπ

Τα Πανεπιστήμια Γυμναστικής Ακαδημίας (Φυσικής Αγωγής) της Ρουμανίας υπογράφοντας και εφαρμόζοντας τη Σύμβαση για την αναγνώριση των προσόντων όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό Χώρο (Lisabona 1997) και ταυτόχρονα υλοποιώντας τις αρχές της Μπολόνια, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού Ευρωπαϊκού  Χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέτυχαν την αυτόματη αναγνώριση των Τίτλων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά και στις υπόλοιπες 47 χώρες που αποδέχθηκαν και προσυπέγραψαν τις προαναφερόμενες συνθήκες.

Τα Πανεπιστήμια Γυμναστικής Ακαδημίας (Φυσικής Αγωγής) της Ρουμανίας, μέσα από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ποιότητας, στην προσαρμογή των προγραμμάτων τους και των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) στη διαφάνεια και αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, στην περιγραφή των τίτλων που παράγουν, εξασφάλισαν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κινητικότητα των αποφοίτων τους σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Τα Πανεπιστήμια Γυμναστικής Ακαδημίας (Φυσικής Αγωγής) της Ρουμανίας αξιολογούνται εξωτερικά, ως προς την παρεχόμενη ποιότητα Εκπαίδευσης, από την Ρουμανική Υπηρεσία Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ARACIS).

Η ARACIS ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένας αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με κύρια αποστολή, την εξωτερική αξιολόγηση της παρεχόμενης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση (E.S.G.).

H ARACIS από το 2009 είναι πλήρες μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.N.Q.A.) και εγγεγραμμένη στα: Ευρωπαϊκό μητρώο  E.Q.A.R.,στο Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας(INQAAHE), στο δίκτυο για την διαπίστευση των μηχανικών (ENAEE),και το δίκτυο για την παιδεία στην Πληροφορική (EQANIE).

Γυμναστική Ακαδημία στη Ρουμανία και έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα στα, πλέον γνωστά, Πανεπιστήμια Φυσικής Αγωγής  που ευρίσκονται στις πόλεις:

Αράντ, Βουκουρεστίου, Γαλατσίου, Ιασίου, Κλούζ, Κραϊόβας, Κωνστάντσας,   Οράδιας,  Ταργκου Μούρες, Τιμισοάρας , ..

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, πατήστε ΕΔΩ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MASTER’S -PHD

Μεταπτυχιακά Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία, σε Πανεπιστήμια που έχουν διαμορφώσει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master’s –PhD) σε τομείς εφαρμοσμένους, ερευνητικούς αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μεταπτυχιακά Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία σε πεδία εξειδίκευσης, συνδυαστικά, διεύρυνσης αλλά και γενικά ,μπορεί ένας υποψήφιος να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις. για τις μεταπτυχιακές σπουδές του.
Μεταπτυχιακά προγράμματα Γυμναστικής Ακαδημίας στη Ρουμανία σε παραδοσιακούς αλλά και τομείς αιχμής τροφοδοτούν μεταπτυχιακά προγράμματα που υπερκαλύπτουν τις αναζητήσεις κάθε υποψηφίου.

Μεταπτυχιακά στα τμήματα Φυσικής Αγωγής στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας εναρμονισμένα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμμετέχουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασιών, μέσα από τα οποία ενισχύουν τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση ακολουθώντας τις διεθνείς ακαδημαϊκές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρωταθλητισμός επιδόσεων, Κινησιοθεραπεία (κινητικές δραστηριότητες πρόληψης, προσαρμογής και θεραπείας), Management και Marketing Αθλητικών Οργανισμών, Ομαδικά σπόρ, Χειμερινός Αθλητισμός, Κλασσικός Αθλητισμός, Fitness και Υγεία κλπ.