ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΤΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΤΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το Υπουργείο παιδείας της Ρουμανίας ενέκρινε την έναρξη κατάθεσης φακέλων υποψηφιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να εισαχθούν για σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αντίστοιχα τα Πανεπιστήμια προκήρυξαν τον αριθμό θέσεων για Ευρωπαίους φοιτητές καθώς και τη διαδικασία – μεθοδολογία εισαγωγής.